המקור, עונה 20, פרק 16: אשמים חפים מפשע

תחקיר "המקור" חושף את תיק החקירה שכמעט והסתיים בהרשעה של שני אזרחים ערבים בביצוע לינץ' שהם כלל לא נכחו בו. וגם: רביב דרוקר חושף מסמכים על ההטבה לה זכו יצואניות הגז מהמדינה | "המקור", לצפייה ישירה

זמן צפייה: 53:41

התגובות לתחקיר "אשמים חפים מפשע"

תגובת השב"כ:

מדובר בפיגוע לינץ' חמור ואלים נגד חייל צה"ל באור יום במרכזה של עיר בישראל אשר פוענח הודות לחקירת השב"כ והמשטרה. טענות המרואיינים בכתבה על כביכול הפעלת אלימות בחטיבה, הינן שקריות ומשוללות כל יסוד. חקירות השב"כ מבוצעות על פי חוק, מסכלות טרור רצחני ומצילות חיי אדם רבים.

שלושה בין הנאשמים הואשמו בתקיפה על בסיס מארג ראייתי שלם, שכלל לא רק את הודעת שניים מבין אותם הנאשמים, אלא גם זיהוי החייל במסדר תמונות וראיות נוספות, ובכלל זה פרטים מדוייקים שמסרו הנאשמים בחקירתם ביחס לאשר ארע בפועל בזמן הלינץ'.

כשלושה חודשים לאחר הגשת כתב האישום התקבל תיעוד נוסף של האירוע, אשר לא היה ברשותם של גורמי החקירה והפרקליטות, בו נראים השלושה מגיעים לכאורה לזירה מספר דקות לאחר תחילת האירוע.

למרות שאין בכך מידע המזכה את השלושה והגם שקיימת אפשרות שנבחנה בשטח שלפיה השלושה נמלטו וחזרו לזירה וכך נראו במצלמה, החליט שב"כ, מתוך מחויבות לערך הטלת הספק להמליץ לפרקליטות על ביטול כתב האישום כנגד אותם הנאשמים, וזאת, בין היתר, נוכח איסור משפטי לחדש את ההליך החקירתי באותה העת. יודגש כי נגד המשתתף המרכזי בתקיפה הוגש כתב אישום חמור והוא עומד לדין בימים אלה.

שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול על פי חוק למיצוי הדין עם המשתתפים באירוע הטרור במהלך "שומר החומות".

תגובת הפרקליטות:

כתב האישום הוגש על בסיס הראיות שהועברו לפרקליטות ע"י גופי החקירה השונים. כחודשיים לאחר מכן, הציג בא-כוח הנאשמים סרטון ממצלמת אבטחה שתיעד באופן חלקי את ההתרחשויות בזירת האירוע ולא היה בידי גופי החקירה. הסרטון הועבר זמן קצר לאחר מכן לרשויות החקירה, שהונחו לבחון את האותנטיות שלו, המיקום ממנו צולם ופרטים נוספים, כאשר במקביל ביהמ"ש המחוזי האריך את מעצר הנאשמים, לאחר שצפה בסרטון.

לאחר שהפרקליטות שוכנעה באותנטיות הסרטון ובמשמעויותיו שוחררו האחים מחאמיד ממעצר ובוטלו התנאים המגבילים של וחש. במקביל, נבחנו השלכות ממצאי הסרטון על כלל הנאשמים בפרשה, ולאחר שהתקבלה החלטה כוללת, הוחלט לחזור מהאישומים נגד חלק מהנאשמים ולתקן את כתב האישום ביחס לנאשם נוסף.

תגובת השופט מלמד (באמצעות הרשות השופטת):

מידי יום ערכאות הערעור בבתי המשפט דנות בעררים ובערעורים על החלטות שניתנו ודוחות או מקבלות אותן כפי שארע במקרה זה. ביום 23.08.2021, לאחר שניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בענין מעצרם של הנאשמים ובמסגרת הערר לבית המשפט העליון, הודיעה הפרקליטות כי היא מבקשת שבוע בכדי לשלוח את הסרטון, שנטען לגביו שהוא "מזכה", לבדיקות שיאפשרו להתייחס למשמעויותיו. ביום 02.09.2021 הודיעה הפרקליטות לבית המשפט כי לאחר עיון מחודש בחומר החקירה לרבות הסרטון "המזכה" היא מסכימה לשחרורם של העצורים וביהמ"ש העליון קיבל את הערר והורה על שחרורם.

התגובות לתחקיר "המתנה ליצואניות הגז"

תגובת "דלק קידוחים":
צופי "המקור" חזו בתשדיר שירות ממוחזר לעסקן שולי שניסה בכל מאודו לסכל את ייצוא הגז הישראלי למצרים.במסגרת מאמציו לסכל את הייצוא, דחף העסקן פדן להקמת צינור ימי מגלמוני ויקר המנותק מהצרכים הדרושים לייצוא הגז. זאת, במקום להסתפק בצינור יבשתי זול ופשוט שעלותו נמוכה בשבעים אחוזים.

ייצואני הגז התחייבו לממן את מלוא העלות של הצינור היבשתי, אולם פדן בכוחניות ובאיומים התעקש שישלמו בעבור צינור מגלומני שאינו נחוץ להן. הדברים מתועדים במכתבים שנשלחו לרגולטורים בזמן אמת ואשר הועברו במלואם למערכת המקור. מכאן גם ברור שהטענות על הפעלת לחצים כביכול שקריות שהרי אין כל היגיון ללחוץ להקמת צינור שאין לנו עניין בהקמתו. גם הציטוט המיוחס ליוסי אבו מופרך ושקרי.

בניגוד לתמונה שהצטיירה מהכתבה, גם בעבר השתתפה המדינה בעלויות ההקמה של הצינור לירדן וזאת בגין החלק היחסי של הצינור שאינו משמש לייצוא אלא לצרכי המשק המקומי. תמוה ומצער לראות כיצד מינוי פוליטי של טרמפיסט, המדלג למחייתו בין ג׳וב ממשלתי אחד לג׳וב ממשלתי אחר, מוצג על ידיכם כגיבור לאומי. אם פדן היה חלילה מצליח בניסינותיו הנואלים לסכל את הייצוא למצרים, נתגז היתה מפסידה הכנסות של מיליארדים ולמדינה היה נגרם נזק כלכלי ודיפלומטי ראשון במעלה.

תגובת חברת נתיבי גז (נתג"ז):
את החלטתה בעניין עסקת ייצוא הגז למצרים, קיבלה החברה על פי שיקול דעתה המקצועי, מטעמים עסקיים ותוך הקפדה על ממשל תאגידי תקין וכללי הרגולציה. אין מדובר בהחלטה אישית של אדם אחד אלא בהחלטה אשר
אושרה בדירקטוריון החברה ברוב מוחץ ולאחר דיון מעמיק. בשום שלב לא היו פניות, בקשות או לחצים מצד גורמים פוליטיים בניסיון להשפיע על קבלת ההחלטה. התיאור כאילו נהפכה עמדת החברה בגלל לחצים כאלה ואחרים,
פשוט אינו נכון והמניע לו מוטל בספק. הטענות המועלות כלפי נתג"ז חסרות שחר וגם התוצאות הטובות של עיסקאות הייצוא מעידות על כך היטב.

תגובת רשות הגז:

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי (מרץ 2020) קבעה את חלוקת ההשתתפות בקו הימי בין נתג"ז לבין יצואניות הגז הטבעי על בסיס עבודה מקצועית שבחנה את צרכי הגז הטבעי במשק המקומי, לרבות הסבת תחנות הכוח הפחמיות לגז טבעי, והן את הייצוא למצרים.

החלטה זו יצרה מנגנון פיצוי נוסף ומיטיב יותר לנתג"ז ביחס לזו משנת 2014, במקרה של הפסקת היצוא, מנגנון שכלל לא היה קיים בהחלטה מ- 2014. ההחלטה מאפשרת למשק הגז הטבעי להנות מהכנסות גבוהות מאוד הנאמדות בכ- 150 מלש"ח בשנה, שישרתו את פיתוח משק הגז הטבעי לתועלת צרכניו, לרבות התועלות למדינה מהכנסות ממיסים, תמלוגים ורווחי משאבי טבע.

יש לזכור כי פרויקט זה, של הקמת הקו הימי, נמצא בתכניות העבודה של משק הגז הטבעי למעלה מ- 15 שנה עוד בטרם דובר על יצוא גז טבעי מישראל, והכפלות הקווים תוכננו ללא קשר ליצוא, כאמור על מנת לספק גיבוי ויתירות למשק המקומי ולאפשר את הפסקת השימוש בפחם באשקלון. נדגיש כי ההחלטה התקבלה באופן מקצועי ועצמאי על ידי חברי מועצת הגז הטבעי, ומשיקולים מקצועיים בלבד, וכי כל טענה על מעורבות של גורם כלשהו בגיבוש ההחלטה אינה נכונה.

תגובת מור חלוץ:

ההחלטה שבלב הכתבה ששידרתם התקבלה ע"י רשות הגז שהיא רגולטור עצמאי ובלתי תלוי. החלטה זו נתמכה ע"י כל הדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה הרלוונטים. סירובו של פדן לבצע החלטה רגולטורית שהתקבלה כדין היא זאת שצריכה לעורר תהיות. חובתי המקצועית הייתה לשמור על האינטרס הציבורי, וכך פעלתי וללא דופי. לא הופעל עלי לחץ מכל סוג שהוא ומאף אדם. כל החלטה בעניין התקבלה על ידי הרגולטור בלבד ומתוך שיקול מקצועי ללא מעורבות של לשכת השר.

כהונתו של פדן כיושב ראש הגיעה לסיומה כחוק, כפי שנקבע מיומו הראשון בתפקיד. פדן המשיך ומתפקד גם היום כדירקטור בחברת נתגז. נוכחותו של רמי טייב היתה לבקשת פדן וביוזמתו לאור היכרותם המוקדמת. כל טענה אחרת היא מופרכת ושקרית.

תגובת השר לשעבר ח"כ יובל שטייניץ:

1. ההחלטה על מימון צינור הגז לתחנת הכח באשקלון ולמצרים התקבלה על-ידי רשות-הגז, שהינה הרגולטור האחראי בתחום. ההחלטה נתמכה על-ידי כל הגורמים המקצועיים במשרד האוצר ובמשרד האנרגיה. כשר האנרגיה, אני ולשכתי לא היינו מעורבים בקבלת ההחלטה.
2. כפי שהחלטות רשות-החשמל מחייבות ע״פ חוק את חברת החשמל - כך החלטות רשות-הגז מחייבות את חברת נתג״ז. ההחלטה הובאה לאישור בדירקטוריון על ידי עו״ד אורית סון, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, ואושרה ברוב גדול.
3. מאמציהם של מנכ״ל משרד האנרגיה ושל ראש מטה השר לדאוג ליישום ההחלטות שהתקבלו ראויים לשבח - ולא לגנאי.

תגובת רמי טייב:
נכחתי רק בפגישה אחת וביוזמתו של מר פדן. לא דנו בנושא הצינור.