המקור עונה 19, פרק 6: נפילתו של מלך אשקלון

תחקיר "המקור" חושף את כל הפרטים מאחורי עלייתו ונפילתו של איתמר שמעוני, ראש העירייה הפופולרי של אשקלון, שהסודות מן העבר הכריעו אותו

זמן צפייה: 54:22

תגובת עופר שמעוני (באמצעות עורך דינו אשר אוחיון)
1. אנחנו מאשרים במלואם את דברי איתמר. אכן זו היתה בקשתו, שעופר ילווה כספים אך ורק מבני המשפחה, מבלי שאלו נחשפו לצרתו האישית של איתמר, ולכן זה נעשה דרך עופר. כל הכספים שהעביר עופר לאיתמר היו אך ורק מבני המשפחה והכספים של עופר עצמו.
2. בכתב האישום עופר הואשם שב-14 עסקאות שבהם קיבל דמי תיווך מיואל, זה היה בעצם דמי שוחד שהעביר יואל לאיתמר. בהכרעת הדין נקבע שב-13 מתוך 14 העסקאות הללו דמי התיווך היו אמיתיים ושיקפו את פעילות התיווך שביצע עופר. בעסקה אחת ביהמ"ש קבע שדמי התיווך הם דמי שוחד. הקביעה הזו היא שגויה, שכן במקרה הזה הוכח שעופר תיווך באותה עסקה ופעל רבות עבור דמי התיווך שקיבל. לכן, קרוב לודאי שגם הקביעה הבודדה הזו תבוטל במסגרת הערעור לבית המשפט העליון.

תגובת משה פונטה (באמצעות עורך דינו עמיר ג'ורגי)
מפאת הכבוד שאנו רוחשים להליך המשפטי ובטרם הוא הסתיים, מעדיף מרשי לשמור את תשובותיו וטענותיו לערכאת הערעור במקרה בו הוא ידרש אליה.
בקצרה אומר, כי מרשי זוכה מכלל אישומי השוחד אותם יחסה לו המדינה, אף שגם עם חלקן של הקביעות העובדתיות של ביהמ״ש המחוזי אנו חלוקים, מעדיף מרשי לסגור את הפרשה שהעיבה על חייו בשנים האחרונות ולהמשיך בדרכו ובחייק משפחתו.
בעניין טענותיהם של אחרים אשר הואשמו עמו יחדיו אומר כי אין לי כל אינדיקציה לגבי מה יודע ומה לא יודע כל אחד מהם פרט למה שנקבע בהכרעת הדין.

תגובת יואל דוידי (באמצעות עורכת דינו נוית נגב)
מדובר בהצגה מסולפת ובטענות שרובן נדחו על ידי בית המשפט.
יש להצר על פרסום דברים כאלה, ובוודאי בעיתוי שבו התיק עודנו מתנהל וממתין לגזר הדין".

תגובת הפרקליטות
"לאחר בחינת מכלול הראיות בתיק באופן יסודי ומעמיק, הוחלט לסגור את תיק עבירות המין מחוסר ראיות מספיקות.
ההקלטה אותה שידרתם הינה ראיה אחת מתוך מארג ראייתי רחב ביותר שהיה בפנינו במהלך בחינת התיק ולא היוותה שיקול מרכזי בקבלת ההחלטה."

מדוע נסגר תיק עבירות המין נגד איתמר שמעוני? לצפייה באולפן "המקור" עם רביב דרוקר, איתי רום ומרב מיכאלי