המקור, עונה 19, פרק 5: אזרחות או הפקרות

רביב דרוקר בתחקיר מיוחד: כך מאפשרת מדינת ישראל לנצל אותה באמצעות קבלת אזרחות ודרכון. התחקיר המלא לצפייה ישירה

זמן צפייה: 01:00:22

תגובת נתיב:

בהתייחס למינוי ראשת נתיב: תהליכי איתור ומיון של בכירי המדינה ובכללם ראש נתיב נמצאים תחת אחריותה של נציבות שירות המדינה ואינם פנים ארגוניים. בהתייחס למדיניות המקלה במתן אשרות: נתיב הינו גוף ממלכתי שמתוקף תפקידו, מבצע פעולות ובדיקות, בשיטות שונות (חלקן מסווגות), במסגרת החוק של מדינת ישראל והסכמים בילטרליים האגרון פועל בהתאם לכל החוקים, הכללים והנהלים בכלל, ובתחום הקונסולארי בפרט. התחום הקונסולארי הנו תחום מקצועי ועובדי נתיב אשר עוסקים בתחום זה הנם בעלי הכשרות והסמכות מאת כל הגורמים הרלבנטיים במדינה. הבדיקות הקונסולאריות מתבצעת בהתאם לנוהל קונסולארי, אשר מתעדכן מעת לעת ומאושר על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

ארגון נתיב פועל על פי הנוהל המאושר של רשות האוכלוסין וההגירה, ובכפוף לכלל הסייגים הקבועים בנוהל. יצוין ויודגש למען הסר ספק, כי אדם אשר זכאי לפי חוק השבות ואינו מהווה סכנה לשלום הציבור ולבריאותו, זכאי לקבל אשרת עולה. בהתייחס לנוהל שלא אושר: נתיב פועל בהתאם לנוהל אשר אושר על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. הנוהל הקונסולארי מתעדכן מעת לעת.בהתייחס לקונסולים שעומדים לצאת מטעם נתיב: איתור ומיון שליחים בנתיב מתבצע בהתאם לנוהל מאושר ע"י נציבות שירות המדינה, בליווי מכון מיון חיצוני מהמובילים במשק. כך בוצע גם במקרים המצוינים.

בהתייחס לאמירות במשרדי ממשלה שונים על הצורך לסגור את נתיב: ארגון נתיב הוקם על ידי ממשלת ישראל בשנת 1953 .הארגון פעל וימשיך לפעול למען מדינת ישראל  על פי משימות המוגדרות על ידי הממשלה. בהתייחס לטענות על חוסר עשייה של נתיב אל מול התעשיה של הבטחת דרכונים ישראליים: נתיב אכן מודע לתעשייה של חברות מסחריות ומשרדי עורכי דין, וכל דבר שבא לידיעתו של המשרד, מיד מועבר לגורמים המוסמכים במדינה הן לידיעה והן לטיפול.

ודים ז'ורוב באמצעות עורך דין:

בפתח הדברים יצויין, כי מרשנו דוחה מכל וכל את הנטען, ויטען, כי מדובר בניסיון נואל להכפיש את שמו הטוב ולפגוע במוניטין אותו צבר בעמל רב ובמשך שנים רבות.

2 .מוטב היה כי בטרם שליחת מכתבך, היית פועל לבדיקת העובדות לאשורן בצורה מקיפה ומעמיקה.

3 .מרשנו הינו איש עסקים ישראלי אשר עוסק, בין היתר, במתן שירותי 'קונסיירז' (לרבות ליווי למוסדות ממשלתיים ופיננסים) לעולים חדשים המגיעים ארצה והינם מִשַמְנָהּ ומסוֹלתהּ של רוסיה, אשר החליטו לעלות ארצה ומעוניינים בליווי צמוד של דוברי רוסית בתקופת הסתגלותם בארץ.

4 .יוער ויודגש, כי מרשנו, כמי שעלה מחבר העמים והשתקע במדינת ישראל, רואה לנגד עיניו חשיבות רבה לסייע לעולים לעלות ארצה ועושה הוא כל אשר לאל ידו על מנת לעודד עליית יהודים למולדתם, ארץ ישראל. ואולם, מרשנו לא עוסק בפעילות עסקית שעניינה קבלת אזרחות ו/או סיוע בקבלת אזרחות, שכן פעילותו העסקית של מרשנו מסתכמת אך ורק במתן שירותי 'קונסיירז', כאמור.

5 .באשר לנטען במכתבך, מרשנו יטען כי מדובר בניסיון לפגוע ולהכפיש את האוכלוסייה הרוסית באשר היא, וצר לו כי לאחר שנים כה רבות – זו הצורה בה בחרת להציג את המגזר הרוסי, אשר מהווה כיום חלק משמעותי מהחברה הישראלית.

6 .לעניין זה נציין, כי ידוע לכל, כי לא כל העולים מוצאים את דרכם להשתקע בארצנו וחלקם חוזרים לארץ מולדתם מתוך קשיי קליטה והסתגלות ו/או מסיבות כאלה ואחרות השמורות עמם. חלק מהעולים מגיעים ארצה על מנת לבחון אפשרות זו בכוונה כנה ואמיתית להשתקע וחוזרים לארץ מולדתם מתוך מטרה להסדיר את ענייניהם שם טרם העתקת חייהם, ומרביתם אכן עושים כן  ומקימים בית יהודי לתפארת מדינת ישראל. למען הסר ספק מובהר, כי מרשנו איננו עורך בדיקות באשר להשתקעותם של העולים בארצנו, ואין זה מחובתו לעשות כן.

7 .מרשנו מכחיש כל ראיון ו/או חלוקת פליירים אשר יש בה כדי להבטיח מתן קבלת אזרחות ופעילות כזו או אחרת בחסות המדינה, שכן כפי שצוין, לא אחת, מרשנו לא עוסק בקבלת אזרחויות.

8 .כמו כן, לוגו הנושא את סמל המנורה איננו משויך לחברה בבעלות מרשנו.

9 .כל ניסיונך לצייר את מרשנו באור שלילי ולטעון, כי נציגת משרדו של מרשנו (אשר זהותה לא צוינה, ולא בכדי) בישראל מדריכה עולים לעבור על החוק ולהציג מצג דברים שגוי בניסיון לקבל אזרחות איננה נכונה כלל וכלל ואין בה כל אחיזה במציאות.

10 .זאת ועוד, מרשנו איננו מכיר את ה"ה יאנה אגמון ו/או מי מטעם ארגון "נתיב", ומשכך כל טענה המועלית בעניין היכרותם של הצדדים ומתן טובות הנאה כאלה ואחרות נדחות על הסף.

11 .לאור האמור לעיל, היה וחרף האמור במכתבנו תמצא לנכון לשדר את הכתבה ישקול מרשנו להגשת תביעות לצורך מיצוי כל זכויותיו השמורות עמו על פי כל דין.

12 .יובהר, כי אין באמור במכתבנו זה ובמה שאינו אמור במכתבנו זה בכדי למצות את טענות מרשנו, אין בו כדי לפגוע בזכויותיו או למעט מטענותיו, כל שכל זכויותיו – על פי כל דין – שמורות עמו.

 

תגובת  השר אריה דרעי:

השר דרעי לא פגש ולא שוחח עם גרמן זכארייב למעלה מחמש שנים. בנוסף, אין לשר דרעי שום מעורבות בנושא המצויין בכתבה.

 

תגובת גרמן זכארייב:

לבו של כל יהודי בכל הדורות הוכוון לציון, ואני שמח שהיום יש לעמנו מדינה משלה, עם צבא עוצמתי, כלכלה יציבה ומבנה משפטי חזק, והעיקר שלכל יהודי יש אפשרות להפוך לאזרח שלה. שגשוג ושלום לעם היהודי ולמדינת ישראל. תודה, שבת שלום!

 

תגובת עו"ד אלכסיי קובלנקו

תגובת עוד אלכסיי קובלנקו

 

תגובת עו"ד טטיאנה בויצוב:

לצערי סרבתם להעביר לי את ההקלטה שהנכם מייחסים לי, למעט תרגום לכאורה של קטע כלשהו שאינו זכור לי. עקב כך אתקשה להתייחס לגופם של דברים. אומר כי אני מעניקה שירות משפטי לאזרחים ולזכאי עליה במסגרת החוק הישראלי ותוך הקפדה עליו.  השירות לזכאי עליה בדמות הכנה לראיון אצל הקונסול מתמקד בהסבר אודות סט המסמכים הנדרש והפניה לגורמים האמונים על הארכיבים במדינות חב"מ.  השירות לאזרחים / עולים חדשים מתמקד בליווי למשרד הפנים לשם הזמנת דרכון ותרגום המסמכים הדרושים. מדובר בשירות חשוב למי שאינם דוברים עברית והמתקשים להתמודד עם הבירוקרטיה במוסדות השלטון השונים.

תגובת דניאל, משרד עו"ד אורשלם:

בהמשך להודעתך ולמרות סירובך למסור לי את ההקלטה שטענת שיש לך  שפונה אלי אדם הזכאי לפי חוק השבות לקבלת אזרחות ישראלית ומבקש את הליווי שלי , אני לא בודק את צפונות ליבו באם כוונתו להשתקע כאן כאן באם לאו אותו אדם מגיע איתי ללשכה חותם בעצמו על המסמכים בפני הפקידה ומוזהר שהצהרתו אמת  לי אין כל עניין מעבר לכך

תגובת בית האבות "עדן"

בית אבות ובית חולים סיעודי מלון עדן נהריה פועלים במשך עשרות שנים במתן מענה לאכלוס וטיפול  מיטבי לדיירי המוסד תוך התאמה לכל צרכי הקשישים והסיעודיים כאחד. בית אבות ובית חולים סיעודי עדן עושים עבודתם נאמנה וקולטים כל אזרח בין אם מדובר בתושבים  ו/או עולים חדשים ואף ביתר שאת, בימים קשים אלו של מגפת הקורונה המתחוללת בארצנו ובעולם, וזאת על מנת לאפשר לכל מי שנזקק למקום שהייה ומענה טיפולי להיקלט במוסד במסגרת הקהילה. מטרתו העיקרית של המוסד הינו לשרת כל אדם, בין אם הוא ממומן על ידי המדינה או באופן פרטי, והדבר נעשה בהתאם לכל הנהלים והדרישות הרגולטוריים החלים מטעם משרד הבריאות ומשרד הרווחה. כמו כן, בטרם כניסתו של דייר לבית האבות ו/או בית החולים הסיעודי, המוסד דורש לקבל את כל החומר והתיעוד הרפואי והסוציאלי של הדייר על מנת לאפשר התאמה מירבית לקליטתו במחלקה שתתאים לתפקודו. יצוין כי גם במקרה שהוצג בכתבה זו, פעל המוסד בצורה הראויה ביותר, בהתאם לדין, תוך ניסיון לעזור לכל דורש הנזקק למקום קליטה וטיפול וללא כל אפליה. יצוין כי ככל ובפרסום התכנית המוסד יוצג בצורה לא ראויה ו/או יוצאו דברים מהקשרם כך שיגרם נזק כלשהו למוסד, המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות לערכאות ולעמוד על זכויותיו שבדין.