זאת ועוד, מנתונים נוספים שפורסמו אתמול עולה כי חלה ירידה חדה בהיקף השכר והתעסוקה של פלסטינים בישראל, כאשר למעלה משני שלישים מהירידה במשרות השכיר אירעה בענף הבינוי. ירידה זו נובעת עקב המגבלות השונות שהוטלו במהלך תקופת הקורונה, שהקשו על הפועלים הפלסטינים להגיע לארץ, למרות שענף זה הוחרג מהסגר.