בעיות הפנסיה של בעלי מוגבלויות

מה יעשו בעלי מוגבלות שכלית כשיצאו לפנסיה

הנוהל שלא מסדיר את הפרישה מעבודה של אנשים עם מוגבלות שכלית אמנם יצר מסגרות לאנשים אלה,
אבל לא מספק מענה לדבר אחד חשוב - מה יקרה כשאנשים עם מוגבלות יצאו לפנסיה