פרויקט "חרדים לדירה": מאיפה רובם מגייסים כסף לדירה?

חלק שני: אחרי שראינו כיצד משפחות נאלצות לגור במחסנים מתחת לאדמה, נשאלת החידה הגדולה- כיצד בכל זאת, רבים מהחרדים מצליחים לקנות דירות