נהרגים יותר בכביש ומרוויחים פחות: הפערים בין הפריפריה למרכז

על פי דוח הלמ"ס, 19% מתושבי הפריפריה ויתרו על טיפול רפואי מסיבות כלכליות, לעומת 6% מתושבי המרכז. מנגד, בפריפריה מרגישים בטוחים יותר ונהנים ממספר מורים גבוה יותר ביחס למספר התלמידים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) נתונים על הבדלים ופערים בין אוכלוסיות שונות במרכז ובפריפריה. הדוח כולל נתונים שנאספו בין השנים 2017-2016 ובהם מאפיינים דמוגרפיים, רווחת האוכלוסייה, רמת החיים, שיעור התעסוקה, מצב הבריאות.

בסוף שנת 2017 חיו בישראל 8,797.9 אלף תושבים – 6,959.8 אלף יהודים ואחרים ו-1,838.2 אלף ערבים. כמעט 60% מתושבי ישראל חיים ביישובי המרכז.

רשויות מקומיות לפי רמת פריפריאליות 2015
רשויות מקומיות לפי רמת פריפריאליות 2015 | צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ''ס)

תעסוקה ושכר:

על פי הדוח קיימים פערים בשיעור התעסוקה בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה – 5% מהתושבים הגרים ביישובים המוגדרים פריפריאליים מחפשים עבודה, לעומת 3.9% ביישובים המוגדרים מרכזיים מאוד על פי מדד של הלמ"ס. כמו כן נמצא גם פערים בשיעור ההכנסה הכספית בין משקי הבית בפריפריה ובמרכז - 22,035 אלף שקל ברוטו בחודש ביישובים מרכזיים מאוד, לעומת 18,622 ביישובים פריפריאליים מאוד ו-20,651 ביישובים פריפריאליים. עם זאת, גם ההוצאה הכספית יורדת ככל שהמגורים מתרחקים מיישובים מרכזיים - 16,999 שקל לחודש ביישובים מרכזיים מאוד ו-15,132 שקל ביישובים פריפריאליים מאוד.

הפערים מתרחבים בהשוואה בין משקי הבית היהודיים לאלו הערביים – הכנסה ממוצעת למשפחה ערבית ביישובים מרכזיים מאוד עומדת על 9,939 שקלים לחודש בלבד. עם זאת, בחברה הערבית פערי השכר הם ביחס הפוך לקרבה לאזורים מרכזיים - הכנסה ממוצעת למשפחה ערבית ביישובים פריפריאליים עומדת על 13,916 שקלים לחודש. הבדל נוסף הוא בהוצאה הממוצעת במשקי בית ערביים אשר גבוהה יותר מההכנסה בכל אחד מאזורי המגורים.

אוכלוסיית ישראל, לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים (אלפים), סוף 2017
אוכלוסיית ישראל, לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים (אלפים), סוף 2017 | צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ''ס)

רווחה וחינוך:

ויתור על טיפול רפואי מסיבות כלכליות גבוה פי שלושה ביישובי הפריפריה לעומת יישוב המרכז - 19% לעומת 6%. גם בשיעור הסיכון לעוני קיימים פערים גדולים בין מרכז לפריפריה: 37% ביישובים פריפריאליים לעומת 22% ביישובים מרכזיים.

בתחום החינוך הפער הוא דווקא לטובת היישובים הפריפריאליים. יש מורה אחד על כל עשרה תלמידים ביישובים מרכזיים מאוד לעומת 7.6 תלמידים על כל מורה ביישובים פריפריאליים מאוד.

בריאות:

ביישובי הפריפריה נמצא האחוז הגבוה ביותר של מעשנים (26.3%) ושל בעלי עודף משקל או השמנת יתר (52.8%) והאחוז הנמוך ביותר של אנשים המבצעים פעילות גופנית (27%). ביישובי המרכז נמצא האחוז הנמוך ביותר של מעשנים (20.5%) ושל בעלי עודף משקל או השמנת יתר (46.3%) והאחוז הגבוה ביותר של המבצעים פעילות גופנית (31.8%).

ביישובים מרכזיים מאוד שיעור המיטות במוסדות לאשפוז כללי היה גבוה פי שבעה מהשיעור ביישובים פריפריאליים מאוד - 2.9 מיטות לכל אלף תושבים, לעומת 0.4 מיטות לאלף תושבים בפריפריה.

פערים בין מרכז לפריפריה
פערים בין מרכז לפריפריה | צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ''ס)

ביטחון ותאונות דרכים:

שיעור ההרוגים בתאונות דרכים ביישובים פריפריאליים מאוד גבוה ביותר מפי שניים מביישובים מרכזיים מאוד - 5.8 לעומת 2.5 לכל 100,000 תושבים. גם שיעור הפצועים קשה גבוה יותר ביישובי הפריפריה (כ-30 ל-100,000 תושבים) לעומת ביישובי המרכז (כ-20 ל-100,000 תושבים).

ביישובים פריפריאליים מאוד חשים בטוחים יותר ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשיכה מאשר ביישובים מרכזים מאוד - 84% לעומת 79%.