ועד העובדים של משרד החוץ הודיע כי "לאור המבוי הסתום בניסיונות להגיע לפתרון מוסכם בסוגיית תקציבי היצוג - שהינם מכלי העבודה המרכזיים של הדיפלומטים הישראלים. והיות ועובדי משרדי החוץ, הביטחון והכלכלה, אינם מוכנים להיות בני ערובה בהתנהלות חסרת אחריות של נציגי האוצר המתאמצים לפגוע בכלי עבודה קרדינליים בעזרתם אנו פועלים לקידום האינטרסים של מדינת ישראל - הנחו ראשי הוועדים, בין השאר, להפסיק את הטיפול בבקשות התעשיות לייצוא ביטחוני, בשלושת המשרדים ביטחון, חוץ וכלכלה. אנו קוראים לנציגי האוצר להתעשת ולמנוע את הנזק הצפוי לכלכלת ובטחון המדינה, באם לא יחזרו מצעדיהם החד צדדיים".