ב"שישי": תחקיר מיוחד על הכשלים שהובילו לאסון המעלית בת"א

השאלה אם היה ניתן למנוע את האירוע, שהביא למותם של סתיו הררי ודין שושני, מרחפת מעל המקרה מאז שבת. הניידת שעברה במקום ועדויות השכנים - גילויים חדשים על המחדלים שקדמו לאסון

זמן צפייה: 03:02