ממחר: ניסוי הנהיגה הגדול - מהי הסכנה הכי משמעותית בכביש?

הקמנו מסלול שמדמה כביש עירוני, הבאנו 12 נסיינים, ואתגרנו אותם. מה קורה לנו כשאנחנו לא מתעסקים בטלפון, אבל רואים בזווית העין את ההתראות? • הצצה לפרויקט שכמוהו לא נעשה במהדורת חדשות

זמן צפייה: 02:30