מערכת החינוך תפעל כרגיל, למעט כיתות ה'-י', שילמדו מרחוק. החינוך המיוחד וכן הלימודים בפנימיות ולימודי נוער בסיכון יימשכו כרגיל. פעילויות של תנועות נוער ייאסרו.