דוח: עלייה של 14% בכמות הפסולת בענף התעשייה והחשמל ב-3 שנים

מסקר איכות הסביבה בענפים אלה עולה כי ב-2014 עד 2017, מרבית הפסולת שנוצרה הייתה יבשה, 2.3 מיליון טונות - מתוכה כטון היה אפר פחם, שנוצר בענף החשמל; אחוז מחזור אשפה זו עמד על 88%

ארכיון: מפעלי ים המלח
ארכיון: מפעלי ים המלח | צילום: רויטרס

כמויות הפסולת שנוצרו בענפי התעשייה והחשמל עמדו בשנת 2017 על כ-3.9 מיליון טונות. כלומר, מדובר בעלייה של 14% משנת 2014. כך עולה מסקר איכות הסביבה בענפי התעשייה החשמל לשנת 2017, שפורסם היום (ראשון).

מרבית הפסולת שנוצרה בענפי התעשייה והחשמל הסתכמו בכ-3.9 מיליון טונות. מתוכן, 2.3 טונות פסולת יבשה, שבתוכה 0.8 מיליון טונות אפר פחם, שנוצר שבתהליך הפקת החשמל. עוד נוצרו בתעשייה כ-1.4 מיליון טונות פסולת מעורבת, המכילה שאריות מזון, אריזות פלסטיק או גזם, וכ-0.2 טונות פסולת מסוכנת.

לכתבות נוספות בחדשות 13:

"שערורייה": זיהום האוויר הכפול שעימו מתמודדים תושבי חיפה

שריפת ענק במפעל כימיקלים בצרפת: "חשש לזיהום בנהר הסן"

אסון הזיהום בערבה: קצא"א תפצה את הציבור במאה מיליון שקלים

בסקר סווגו כמויות הפסולת לפי סוג החומר, ועולה כי 43% ממנה מורכב מחומר אורגני - כ-570 אלף טונות. 22% היא אשפה של קרטון ונייר ו-220 אלף טונות - מתכות שונות.

עוד עולה מהדוח כי כל הפסולת המעורבת נוצרת בכל הענפים שנבחנו בדוח, ואילו הפסולת המסוכנת מגיעה רק מאזורים מסוימים. 61% מהאשפה המעורבת מגיעה מייצור מוצרי מזון, משקאות וייצור מוצרי טבק, ועמד על 545,736 טונות. מענף יייצור הנייר ומוצריו הגיע 12% מהפסולת, ובתעשיית המתכות הבסיסיות נוצרו 124,680 טונות, והיוו 9%.

סך צריכת האנרגיה לפי ענף
סך צריכת האנרגיה לפי ענף | צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מקורם של 87% מהפסולת המסוכנת בתעשייה הוא ייצור כימיקלים ותרופות, המהווה 58% ועמד על 127,294 טונות, תעשיית מתכות בסיסיות, שהיה 12% מהפסולת הזו, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני, אופטי וחשמלי, שהיו 18,296, כלומר 8%.

בסקר אף התייחסו לאופן הטיפול בזבל, ומצאו כי אחוז המחזור הגבוה ביותר היה בפסולת יבשה, ועמד על 88%. בפסולת מעורבת הוא עמד על 62%, ורק 16% במעורבת.

נוסף לאלה, בחנו בסקר את צריכה האנרגיה של הענפים. 91% ממנה נצרכה בענפי אספקת החשמל, עם 73%, ייצור כימיקלים ותרופות אחריה עם 5%, ייצור מוצרי נפט מזוקק עם נתון דומה, ואחריה עם 4% ייצור מוצרי מזון, משקאות וטבק.

עוד במסגרת הסקר, נשאלו החברות שהשתתפו בו על ביצוע פעולות להתייעלות אנרגטית. ב-6% קיים ממונה על הנושא, 4% ביצעו סקר אנרגיה וב-3.8% ישנה מערכת לניהול אנרגיה. כמו כן, בוצעו בחלק מהן שיפורים בנושא. ב-27% מהן הוחלפו מערכות התאורה, 7.6% מהן הוחלפו מנועים, 4.7% החליפו מערכת מיזוג אוויר וב-5.7% החליפו ציוד אחר.

בהתייחס לזיהום האוויר שמייצרים ענפים אלה, עולה כי ב-2017 נפלטו כ-4,921 טונות גופרית דו חמצנית, המהווה את ממזהמי האוויר הקשים ביותר, כתוצאה משריפת דרלים. מדובר בירידה קלה לעומת 2014, שבה נוצרו כ-5,089 טונות. כ-84% מהפליטות נוצרו בענפי ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק, עם 39%, ואספקת חשמל, המהווה 11%.