סדן התפרסם בעבר לאחר ששרד פציעה קשה בהודו בשנת 2015 כשנפגע ממפולת סלעים. אחרי כן השתקם וחזר לרכוב. ביולי 2007, בתום שנה של אימונים, החל סדן במסע חובק עולם למשך ארבע שנים וחצי - הקפת העולם באופניים על פני 66 אלף ק"מ, תוך חצייתן של 42 מדינות. סדן ערך את המסע לבדו, ללא תמיכה של צוותים לוגיסטיים.