בשבוע שעבר, הייתה זו חברת "פייזר", שהודיעה גם היא כי החיסון שפיתחה יעיל בסבירות גבוהה נגד המוטציה הבריטית. כידוע, החיסונים של פייזר הם אלה שבהם עושים כעת שימוש בישראל. במסמך שפרסמו החוקרים, נכתב כי בהסתמך על הבדיקות שבוצעו - לא נמצא הבדל ביולוגי מובהק ביכולת הנטרול, בין נגיף הקורונה לווריאנט החדש. עם זאת, הזהירה החברה כי מאחר שהנגיף ממשיך להתפתח באופן מתמיד, יש להמשיך ולעקוב אחר השינויים, כדי להמשיך ולשמר את ההגנה שמעניקים החיסונים.