תחקיר: מאבקי הכוח ברשת "משען"

ברשת בתי האבות משען מתנהל כבר שנה מאבק עיקש בין יושבת-ראש הוועד הכל-יכולה כוכבה קניסטר, לבין ההנהלה. התוצאה: תפקידים שלא מאוישים וקשישים שמרגישים מוזנחים. צפו בתיעוד והעדויות

מחברת "משען" נמסר בתגובה: "צר לנו כי צבי גווטווטר בחר לעשות ניצול ציני במידע על מצבו הרפואי של מנכ"ל
רשת 'משען' כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלו וכתגובה לסיום העסקתו. מצבו הפיזי של המנכ"ל אינו משפיע
על כישוריו הקוגניטיביים. 'משען' מנוהלת בצורה טובה ואנו דוחים בשאט נפש את הביקורת.

"יו"ר הוועד, כוכבה קניסטר, פועלת למען רווחת הדיירים תוך מתן סיוע לעובדים ושמירה על זכויותיהם.
באופן טבעי, תפקידו של יו"ר ועד העובדים לדאוג שעובדים מתוך החברה יתפתחו ויתקדמו בתוך
הארגון בתנאי שהם עומדים בדרישות התפקיד.

"משען פועלת באמצעות ועדת מכרזים על מנת לאייש משרות. במידה ובמסגרת ההליך הפנימי לא נמצא עובד בארגון
שעונה על דרישות התפקיד – אזי המכרז נפתח למועמדים חיצוניים. משרת מנהל אחזקה באפקה ומשרת מנהל
תרבות בחיפה יאוישו בימים הקרובים. רווחת הדיירים נמצאת בראש סדרי העדיפויות של משען".