בתום שיחת וידאו לילית: הממשלה אישרה את ההגבלות החדשות

תקנות חירום נוספות אושרו בממשלה, שבמסגרתן במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מעשרה עובדים, או 15% ממצבת העובדים. לא תתאפשר התכנסות לצורך תפילה או חתונה במרחב הציבורי

זמן צפייה: 01:21

מגפת הקורונה: הממשלה אישרה הלילה (שני) הגבלות נוספות במסגרת תקנות החירום, זאת בתום שיחת וידאו לילית שערכה מספר שעות. במסגרת התקנות הוחלט כי במקום עבודה לא ישהו בו-זמנית יותר מעשרה עובדים, או 15% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם. מעסיק רשאי להעלות את מספר העובדים המרבי המותר עד לשיעור של 30% - כל עוד ההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח על כך לגורמים הנדרשים. מנכ"ל בעסק שהוגדר כמקום עבודה חיוני לא יוכל לאפשר לעובדי המנהלה להגיע אלא במקרים שנוכחותם חיונית.

עוד נקבע בהגבלות החדשות כי יציאה ממקום מגורים תותר ליחיד בלבד או לאנשים הגרים באותו בית - לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטר ממקום המגורים. כמו כן, לא תתאפשר התכנסות לצורך תפילה וחתונה במרחב הציבורי. בכותל המערבי יתאפשר קיום מניין אחד בכל תפילה של עד עשרה אנשים במרחק של שני מטרים זה מזה. הלוויה תיערך במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עד 20 אנשים. ברית מילה תיערך בהשתתפות של עד 10 אנשים.

במגזר הציבורי, נקבע כי מנכ"ל לא יאפשר כניסה או שהיה של עובדים חיוניים במקום העבודה בשיעור העולה על 20% ממצבת העובדים. כמו כן הממשלה אישרה להוסיף עובדי פיקוח מהמגזר הציבורי המוסמכים בהטלת קנסות, שאינם עובדים חיונים במשרדיהם, כדי לסייע בהגברת האכיפה של הצווים והתקנות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

לכתבות נוספות בנושא >> 

צמצום המשק ל-15% ואיסור התקהלויות ל-3 אזרחים: ההגבלות החדשות

מניין החולים בקורונה עלה ל-4,695; בדיקת נתניהו יצאה תקינה

כוחות משטרה אוכפים את ההסגר בשכונת מאה שערים בירושלים
כוחות משטרה אוכפים את ההסגר בשכונת מאה שערים בירושלים | צילום: רויטרס

לא תתאפשר קבלת קהל במקום העבודה אלא לצורך אספקת מוצרים או שירותים חיוניים ובלבד שצומצמו ככל הניתן מספר נותני השירות. במקום עבודה שבו מועסקים דרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

עוד נקבע כי טרם הגעת עובד למקום העבודה הוא ימדוד חום וימלא הצהרת בריאות. העובד יגיע למקום העבודה עם הטופס המלא לאותו יום, ועל המעביד לאסוף ולשמור את הטפסים כאמור. במקום עבודה בו לא ניתן לשמור על מרחק של שני מטרים בין עובד לעובד ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן. ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם. כמו כן, תינתן הנחיה לעובדים לשמור בקפדנות על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים, וגם להשתמש במעליות עד שני אנשים בכל פעם.

מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים יורשו לקבל לקוחות בבית העסק בהתאם להנחיות משרד הבריאות. שירותי משלוחים מותרים לכל סוגי המוצרים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. בעל דוכן בשוק קמעונאי רשאי לפתוח חנות מקוונת, שממנה יוכל לספק מוצרים בשירות משלוחים בלבד.