פיצוץ בין רופאי הדסה למנכ"ל החדש

היחסים בין רופאי בית החולים הדסה לבין המנכ"ל החדש פרופסור זאב רוטשטיין על סף פיצוץ. הרופאים מאיימים לפנות לבית המשפט

פיצוץ נוסף בין רופאי הדסה למנכ"ל החדש של בית החולים פרופ' זאב רוטשטיין. הרופאים מצדם טוענים כי רוטשטיין מדיר אותם מקבלת החלטות על מינויים וקידומים בבית החולים, למרות שהוא מחויב לעשות כן לפי הוראת בית הדין לעבודה בירושלים. לטענת ועד הרופאים התנהלותו של רוטשטיין פוגעת בבית החולים במספר אופנים: רופאים אינם חוזרים למוסד מהתמחויות שהם מבצעים בחו"ל, רופאים בכירים עוזבים את הדסה לבתי חולים אחרים ורופאים חיצוניים אינם מגיעים להתמודד על תפקידים בבית החולים. הרופאים מאיימים שיפנו לבית המשפט אם רוטשטיין לא ישנה את התנהגותו מיידית. מבית החולים נמסר כי "ועד רופאי הדסה מסרב להיפרד מההרגלים הנפסדים של ההנהלה הישנה. לוועד היסטוריה ארוכה של מלחמות בהנהלה, כשהתוצאה הכוללת היתה קריסת בית החולים ב-2014. הנהלת הדסה מחויבת לציבור ולעובדים הנפלאים של בית החולים, ולא תתן לוועד הרופאים שהוא שארית של הדסה הישנה, להרוס הישגים אלה".