דוח: כשל מתמשך במשרד החינוך; עשרות אלפי ציוני בגרות יתוקנו

הוועדה המייעצת לשר החינוך גלנט חשפה שורת כשלים בהליך קבלת ההחלטות של המשרד בכל הקשור לבחינות הבגרות, בין היתר בשל חוסר שיתוף פעולה בין האגפים. "אבדה השליטה על חצי מיליון ציונים"

מבחני בגרות

בדוח ועדת תירוש, שהוגש כבר לפני כמעט ארבעה חודשים, ופורסם הבוקר (שישי) נחשפה שורת כשלים בהליך קבלת ההחלטות של משרד החינוך בכל הקשור לבחינות הבגרות. הוועדה זיהתה כשל ניהולי מתמשך בין מנהלי האגפים הרלוונטיים לבחינת הבגרות, שנבע מחוסר תקשורת, חוסר סנכרון ושיתוף פעולה ביניהם, והוחמר בגין היעדרו של גורם מתכלל מוסכם בין האגפים.

במסגרת זאת נכתב בו כי "עובדה זו יצרה לא אחת, נתק בין שני האגפים העיקריים (אגף על יסודי ואגף הבחינות). באין הידברות, אמון והעברת נתונים ביניהם, נפגעו שיתוף הפעולה והשקיפות שנדרשו לניהול משבר כאוטי כה חמור. במהלך עבודת אנשי המטה, התגלעו ביניהם חיכוכים, חוסר שיתוף פעולה וחוסר שקיפות. מנהל אגף הבחינות דוד גל מצוטט בדוח באומרו כי "אגף הבחינות איבד שליטה על חצי מיליון ציונים".

כיתה ריקה
כיתה ריקה | צילום: רויטרס

בפועל, המשרד לא היה ערוך כלל להמרת בחינות חיצוניות בציונים בית ספריים, לא היתה פלטפורמה מתאימה לקליטת הציונים ממירי הבגרות החיצונית, וזו נבנתה תוך כדי פעולה. למרות שהיה מועד מוסכם שבו היו אמורים מנהלי בתי הספר להעביר את הציונים - הם זרמו באופן שוטף ולמשרד החינוך לא היה מידע על מספר הציונים הסופי שיקבלו בתום התהליך.

הדבר גרם לאיבוד שליטה ולכך שנוצרו טעויות והטיות רבות בקביעת הציונים ממירי הבגרות באמצעות מנגנון "הנירמול", "השינוי שבוצע בדיעבד בציונים אלה עורר מהומה בקרב מורים ופגע בתלמידים רבים", נכתב בדו"ח.

בנוסף מצוין בו שהאגף העל יסודי העביר הנחיות תכופות לבתי הספר של סנכרון ותיאום עם האגפים האחרים, באופן שיצר בלבול בשטח וגם במטה, וכך באגף הבחינות נאלצו פעם אחר פעם ליישר קו בדיעבד על מנת למנוע מבוכה ובלבול בקרב מנהלי בתי הספר.

שר החינוך יואב גלנט
שר החינוך יואב גלנט | צילום: חדשות 13

באגף הבחינות אף הסבירו שמנגנון הנרמול שאומץ על ידי מנכ"ל המשרד דאז שמואל אבואב גובש ללא שיתוף שלהם, מידור שיצר משבר אמון גדול ונתק בין האגפים שהיו אחראים על ציוני הבגרות. המנגנון עצמו נותר "סודי" לאורך כל הדרך ולא היה שיתוף ושיקוף פנים וחוץ משרדי.

לאור כשלים אלה, ורבים נוספים שאותרו ופורטו, סוכם בהמלצות הסופיות בדוח כי יש להגדיר בצורה ברורה את תחום הגזרה של כל אחד מאגפי המשרד העוסקים בבגרויות ולייצר ביניהם סנכרון מלא, יש לאפשר יותר אוטונומיה לבתי הספר, לצד פיקוח ובקרה של המשרד, לשנות את מתווה הבגרויות בשנים הקרובות על בסיס החלטתו של שר החינוך גלנט לצמצם אותן ל-5 בגרויות ולהתחיל באופן מיידי בהכשרת המנהלים והמורים בהטמעה של הליכי הערכה חלופית לבגרות.

בעקבות הדוח החמור, קבע שר החינוך גלנט כי מנגנון הנרמול יבוטל רטרואקטיבית ועשרות אלפי התלמידים שציוניהם בשנת תש"ף ירדו במסגרתו יקבלו את ציוני המקור שניתו להם על ידי בתי הספר, זאת מבלי שהופעל עליהם כל מנגנון בקרה שמוודא את אמינותם, בנוסף סוכם עם ועד ראשי האוניברסיטאות כי מעמד הבגרויות של תש"ף, תשפ"א ותשפ"ב יכובד כבשנים עברו.