בעקבות הקורונה: הקלות נוספות בבחינות הבגרות • המתווה המלא

שר החינוך הודיע שיבוטל מקצוע בגרות חיצוני נוסף, ותלמידים ייבחנו ב-5 מקצועות חיצוניים בלבד - 3 מקצועות החובה, מקצוע אחד מתוך אשכול הומניסטיקה ואחד מוגבר. גם חומר הלימוד יצומצם

זמן צפייה: 01:01

שר החינוך, יואב גלנט, הודיע היום (חמישי) כי בעקבות המשך התפשטות מגפת הקורונה, יבוטל מקצוע בגרות חיצוני נוסף, ועל כן התלמידים ייבחנו בחמישה מקצועות חיצוניים בלבד - שלושת מקצועות החובה, מקצוע אחד מתוך אשכול הומניסטיקה - ספרות/תנ"ך/ היסטוריה/ אזרחות, ומקצוע מוגבר אחד. בנוסף, חומר הלימוד יצומצם, ואפשרויות הבחירה במבחנים יוגדלו. ההחלטה תחול על בגרויות חורף תשפ"א, שיחלו בחודש פברואר ועל בגרויות קיץ תשפ"א, שיחלו במאי.

ההחלטה התקבלה על רקע הפערים שצברו התלמידים מעת שנסגרו מוסדות החינוך והמעבר שלהם למתכונת של למידה ממושכת מרחוק. תקופה זו הובילה להרחבת הפערים הלימודיים הרגשיים והחברתיים. מעבר לכך, תלמידים רבים נאלצים להתמודד עם מציאות כלכלית מורכבת, שמשפיעה אף היא על תהליכי הלמידה שלהם.

תלמידים נבחנים בבחינות בגרות
תלמידים נבחנים בבחינות בגרות | צילום: חדשות 13

ההתאמות למקצועות החובה החיצוניים של חורף וקיץ תשפ"א

▪️ היסטוריה - פרק השואה יתקיים עם ספר פתוח. פרק זה הינו חובה. התלמיד ייבחר 2 פרקים במקום 3 פרקים.
הבחינה תכלול בסך הכול 3 שאלות במקום 4.

▪️ ספרות - בפרק סיפור קצר, היקף היצירות יצומצם מ-4 ל-3 סיפורים קצרים. בנוסף, באותו פרק תורחב הבחירה לתלמיד, כך שהוא יוכל לענות על כל יצירה כולל סיפור במוקד ובשאלות הכלליות, ובלבד שיענה על 2 יצירות שונות.

▪️ אזרחות - התלמיד יקבל בחירה גדולה יותר בין השאלות
בפרק הראשון – תוגדל הבחירה, כך שהתלמיד יוכל לבחור שני סעיפים מ-2 השאלות, ולא שני סעיפים מתוך שאלה אחת.
בפרק ב' – התלמיד יענה על 2 שאלות במקום 3 שאלות.

▪️ תנ"ך - יחול צמצום בסעיפים ובשאלות.
בפרק הראשון: צמצום מ-6 סעיפים ל-4 סעיפים.
בפרק השני: צמצום מ-3 סעיפים ל-2 סעיפים.
בפרק השלישי: צמצום מ-2 שאלות לשאלה אחת.
בפרק הרביעי: צמצום מ-3 סעיפים ל-2 סעיפים.

תלמידים - ארכיון
תלמידים - ארכיון

▪️ שפת אם - עברית/ערבית
עברית - תינתן צבירה של ניקוד.
התלמיד יוכל לענות על 5 שאלות במקום 4, ובכך להגדיל את הסיכוי שלו להגיע למלוא הניקוד בפרק.
ערבית לערבים - הרחבת הבחירה בתוך השאלון על פי מודל קיץ תש"ף

▪️ אנגלית
הוכנסו 3 שינויים:
1. בתלקיט 3, 4 ו-5 יחידות: ירד סיפור אחד, על פי בחירת המורים.
2. בשאלון C (המשותף ל-3 ו-4 יחידות) במטלת הכתיבה ניתנה רשימת נושאים לתרגול, שאחד מהם יופיע בבחינה.
3. בשאלון E - לא יגדל מספר המילים (כפי שהיה מתוכנן וכפי שנמסרה על כך הודעה).

▪️ מתמטיקה
- חורף: אין שינוי. הבחינה תתקיים על פי מתווה קיץ תש"ף
- קיץ: ייכנסו השינויים הבאים:
3 יחידות לימוד
שאלון 381: ירד נושא אחד שלם - טריגונומטריה במרחב. בנוסף, ירד תת נושא בפרק הסתברות.
שאלון 382: ירדו תתי נושאים בפרק בעיות מילוליות ובחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

הבגרות במתמטיקה, 2013
הבגרות במתמטיקה, 2013

4 יחידות לימוד
שאלון 481: ירד נושא שלם: שימושים במעגל בטריגונומטריה. כמו כן, ירדו תתי נושאים בגיאומטריה ובהסתברות.
שאלון 482: ירדו תתי נושאים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

5 יחידות לימוד
שאלון 581: ירדו תתי נושאים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בסדרות ובשאלות מילוליות.
שאלון 582: ירדו תתי נושאים בוקטורים ובחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.