הסיוט של כל הורה: באיזו קלות יכול אדם זר לקחת את ילדכם מהגן?

אנשים זרים נשלחו לעשרות גני ילדים, בידיעת ההורים, כדי לאסוף ילדים שלא פגשו מעולם. באילו גנים הצליחו להוציאם בקלות, בלי שאלות ובלי בדיקה? • פרויקט מיוחד - הערב במהדורה

זמן צפייה: 00:37