בגני הילדים ילמדו הילדים שלושה ימים בגן (בשתי קבוצות), ושלושה ימים בבית. כל קבוצה תמנה בין 15 ל-17 תלמידים. קבוצה א' תלמד בימים א' עד ג', בהובלת גננת וסייעת. קבוצה ב' – תלמד בימים ד' עד ו', בהובלת גננת וסייעת. בימים שבהם הילדים לא יגיעו אל הגן הם ילמדו מהבית.