המל"ג מסכם עשור: ירידה בלימודי מדעי רוח - זינוק במדעי המחשב

במסמך דווח גם על עלייה במספר הלומדים הנדסה וסטטיסטיקה, בעוד חלה ירידה בנרשמים למדעי החברה ומנהל עסקים. כמו כן, מספר הסטודנטים בכלל התארים עלה, והוכפלה כמות הנשים הלומדות מדעי המחשב

 אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב | צילום: פייסבוק

לאורך העשור האחרון חלה ירידה בלימודי מדעי הרוח, משפטים, מנהל עסקים ומדעי החברה. לעומת זאת, חל זינוק במספר הסטודנטים הלומדים מתמטיקה, סטטיסטיקה, הנדסה ומדעי המחשב. כך עולה מדוח נתוני מערכת ההשכלה הגבוהה מהעשור האחרון שפרסמה היום (שלישי) המועצה להשכלה גבוהה.

מהנתונים עולה כי חלו ירידות של כ-25-20% במסלולי משפטים ומנהל עסקים, שנחשבו בעבר למבוקשים מאוד. במקביל, דיווחה המל"ג כי מסלול הלימודים הגדול ביותר הוא לימודי ההנדסה, וכי אחד מכל ארבעה סטודנטים לומדים בתוכנית הקשורה לתחום. כמו כן, תוך עשור, חל זינוק של 80% במספר הלומדים מדעי מחשב. "במל"ג מקווים בקרוב להשלים את התוכנית לקידום מדעי הרוח באוניברסיטאות, תוך הנגשתם למגוון גדול של סטודנטים ושילובם בתחומי הלימוד השונים", נכתב בדו"ח.

על פי הערכות הדוח, בשנה הקרובה צפויים ללמוד ב-61 המוסדות האקדמיים בישראל 313,600 סטודנטים. בהם 236,450 בתואר ראשון, 64,180 תואר השני, 11,870 שלישי ו-1,100 במסלול לימודי תעודה.

כמו כן, כחצי מהסטודנטים מעדיפים ללמוד באזור תל אביב. ב-1990 עמד שיעור הסטודנטים באזור על 46.9%. הוא עלה, ובשנת 2000 עמד על 47.4%. בשנת הלימודים תשע"ט, היה אחוז הסטודנטים שלמד במרכז 49.8%.

עוד עולה כי ישראל שומרת על המקום השני בשיעור האקדמאים בגילי 64-25 בין מדינות ה-OECD, ותקציב מערכת ההשכלה הגבוהה במדינה הוכפל מ-6.9 מיליארד שקלים בשנת 2010, ל-11.8 השנה. כמו כן, חל גידול של כשמונת אלפים תושבי הפריפריה בארבע השנים האחרונות במוסדות ההשכלה הגבוהה.

מהדוח עולה כי לראשונה ישנם מעל 50 אלף סטודנטים מהחברה הערבית במוסדות ההשכלה הגבוהה במדינה. נוסף על כך, דווח שמספר הסטודנטים בכלל התארים עלה וכמות הנשים בלימודי מדעי המחשב הוכפל, בעוד חלה ירידה בהרשמת סטודנטיות למקצועות מדעי החברה, הרוח, משפטים וחקלאות. "ועדת התקציב והתכנון של המועצה מקדמת בשנים האחרונות תוכנית ייעודיות להגדלת מספרן של הנשים הלומדות במסלולי לימוד במקצועות ההייטק. התכניות כוללות תמריצים כספיים למוסדות לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות אלה, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי", נכתב בדוח.

לכתבות נוספות בחדשות 13:

ארה"ב: צלב קרס התגלה בחדר של אחיות ישראליות באוניברסיטה

חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון הציגו רובוט-רחפן משנה צורה

חרף המחאה ותחת אבטחה: חיים רמון החל ללמד באוניברסיטת ת"א

סטודנטים באוניברסיטה
סטודנטים באוניברסיטה | צילום: גטי

עוד עולה מהדוח כי בחמש השנים האחרונות חל גידול של 35% במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה. "גידול משמעותי זה הנו תוצאה של תכנית הוליסטית ורחבת היקף שמקדמת הוועדה לתכנון ותקצוב בשלוש השנים האחרונות".

כמו כן, דווח כי התקציב השנתי של קרנות המחקר במדינה הוכפל פי שלושה. "הוועדה רואה בקרנות את עמוד השדרה של המחקר הבסיסי התחרותי, שחיזוקו חיוני והכרחי לצורך שימור מעמדה הבין-לאומי של המדינה. התוספות התקציביות מאפשרות את הגדלת מספר המענקים לחוקרים, הגדלת גובה מענקי המחקר ושיפור איכותם".

יו"ר הוועדה לתכנון ותקציב, פרופ' יפה זילברשץ: "העשור הנוכחי התאפיין במצוינות ופריחה אדירה של המערכת האקדמית. התקציבים הגדולים אפשרו למערכת להרחיב את תכניות ההנגשה ולפתוח את שערי האקדמיה לכלל הקבוצות באוכלוסייה".

סגן יו"ר המל"ג, פרופ' אדו פרלמן: "האוניברסיטאות הישראליות ממוקמות בצמרת הדירוגים הבינלאומיים והחוקרים הישראלים זוכים להישגים רבים. המערכת האקדמית בישראל תמשיך לפעול לשילובם בתעשייה ובמחקר של כלל המגזרים, בדגש על מגדר, פריפריה ואוכלוסיות ייחודיות".