האוניברסיטאות בראש, המכללות מאחור: רק 44% עברו את מבחני לשכת עו"ד

לשכת עורכי הדין פרסמה את נתוני בחינת הלשכה האחרונה. התוצאות מראות באופן חד משמעי כי בוגרי האוניברסיטאות עברו את הבחינה באחוזים הגבוהים ביותר