שידור חוזר: כמה קל להיכנס לבתי הספר ללא אישור

הרשויות הבטיחו לתקן, אך עדיין יש ליקויים. צפו

בתי הספר במבחן - האם הליקויים תוקנו? לפני כחודש יצא תחקירן חדשות 2 Online לבדוק את רמת האבטחה בבתי ספר במרכז. התחקירן הצליח להיכנס לששת בתי הספר שנבדקו. בעיריות תל אביב, רמת גן וגבעתיים טענו כי יתייחסו ברצינות למחדלים והבטיחו לטפל בליקויים שנמצאו. יצאנו לבדוק האם הלקחים יושמו. רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מפורטים נוהלי האבטחה שהשומרים בבתי ספר צריכים ליישם. כשאדם שאינו מוכר לשומר מבקש להיכנס לשטח בית הספר, השומר מחויב לבדוק תעודת מזהה, לברר את מטרת כניסתו ולהעביר את פרטיו לאישור במזכירות בית הספר. אם המזכירות תאשר, יוכל האדם להיכנס, לא לפני שהשומר ירשום את פרטיו ויבדוק את תיקו במידה והוא מחזיק בכזה. בתל אביב, בשניים מתוך שלושת בתי הספר שנבדקו לפני כחודש, התחקירן הצליח להיכנס גם הפעם. בבית הספר הראשון בעיר מוצב שער חשמלי לחניון שמיועד לסגל המורים, המורים פותחים את השער בעצמם ולא מוצב שם שומר. כמו בבדיקה הראשונה, התחקירן חיכה עד שאחד מהמורים יצא מהחניון ונכנס בהליכה ברגע שהשער נפתח, גם עכשיו אף אחד לא שאל למעשיו והוא נכנס באופן חופשי אל תוך שטח בית הספר. אחרי השער לחניון יש שער נוסף - פתוח לרווחה - שמיועד להולכי רגל. את השער הזה ניתן בקלות לנעול באמצעות קוד כניסה.
תל אביב: התחקירן פשוט נכנס דרך שער הרכבים (חדשות 2)
תל אביב: התחקירן פשוט נכנס דרך שער הרכבים (חדשות 2) | צילום: תל אביב: התחקירן פשוט נכנס דרך שער הרכבים (חדשות 2)
בבית הספר השני בתל אביב התחקירן נכנס בבדיקה הראשונה בקלות דרך השער האחורי שהיה פתוח. הפעם השער היה סגור והתחקירן נאלץ להגיע לשער הראשי. השומר לא הכיר את התחקירן ושאל אותו למעשיו. התחקירן הציג את עצמו כמורה חדש ולאחר שנשאל מספר שאלות והציג תעודת זהות השומר נתן לו להיכנס מבלי שבדק מול המזכירות ומבלי לרשום את פרטיו כנדרש בנוהלי האבטחה. בבית הספר השלישי בעיר הגיע תחקירן אחר וגם הוא כמו בבדיקה הקודמת הציג את עצמו כמורה, אך הפעם סירבו בבית הספר להכניסו מבלי אישור המזכירות. רמת גן: השער נותר פתוח ברמת גן בדקנו בבדיקה הראשונה שני בתי ספר. בבית הספר הראשון התחקירן הציג את עצמו כמורה מחליף ונכנס לבית הספר. הפעם נשלח תחקירן אחר שהציג את עצמו גם כמורה מחליף, אך הפעם השומר לא הסכים להכניסו מבלי שהדבר יאושר על ידי המזכירות. בבית הספר השני בעיר בדומה לבתי ספר האחרים התחקירן נכנס כשהציג את עצמו כמורה מחליף - הפעם השער היה פתוח ותחקירן אחר נכנס בקלות אחרי מספר תלמידים מבלי שהשומר ביקש תעודה מזהה ומבלי שנשאל למעשיו. בגבעתיים חזרנו לבית הספר שנכנסנו אליו בקלות בבדיקה הראשונה כשהתחקירן הציג עצמו כמורה מחליף. בשבוע שעבר הגענו לבית הספר בשנית, הפעם הגיע תחקירן אחר שהציג את עצמו שוב כמורה מחליף - אך הפעם השומר לא הסכים להכניסו ללא תעודת הוראה.
גבעתיים: הפעם השומר התעקש על תעודת הוראה (חדשות 2)
גבעתיים: הפעם השומר התעקש על תעודת הוראה (חדשות 2) | צילום: גבעתיים: הפעם השומר התעקש על תעודת הוראה (חדשות 2)
תגובת עיריית תל אביב: "ראשית נדגיש כי בדיקה שבוצעה ביום חמישי, 8.12.2016, על ידי תחקירן חדשות 2 במהלכה ניסה להיכנס לבית ספר בעיר - לא צלחה. בהקשר לפניות קודמות, הקב"ט העירוני הגיע באופן אישי לכל בית ספר לחדד הנחיות ונהלים. כמו כן, לגבי אחד מבתי הספר, לנוכח חומרת המקרים, התכנסה ישיבת חירום עם הנהלת ביה"ס לבחינת פתרונות דחופים באשר לפיקוח על שערי כניסת הסגל וכניסת הולכי רגל לאחר פתיחתם. באשר לבית הספר השני שאוזכר, המאבטח פעל בניגוד להנחיות הביטחון ועל כן זומן לשימוע בנוגע להתנהלותו. כמו כן, חברת האבטחה נקנסה בהתאם למכרז העירוני. נדגיש כי בניגוד לנטען, תפקיד המאבטח בעיקרו למנוע פעילות חבלנית עוינת בשטח בית הספר, זאת בהתאם להנחיות משטרת ישראל, הנושאת באחריות כוללת לאבטחת מוסדות חינוך במדינת ישראל. דבר שבוצע במקרה זה. נדגיש עוד כי לאורך כל השנה, מחלקת הביטחון מבצעת יחד עם המשטרה ומפקחי חברות האבטחה תרגילי מוסדות חינוך לרבות כניסת זרים וגם כעת תחודד למאבטחים ההקפדה על ההנחיות, בדגש על נהלי הכניסה". תגובת עיריית רמת גן: "השומרים המוצבים בבתי הספר עוברים הכשרה מיוחדת ומקבלים תדרוכים למניעת כניסת מבקרים לא מורשים לשטח בית הספר. הרשות המקומית מתדרכת את השומרים באופן קבוע ומבצעת תרגילי עירנות למניעת מקרים דומים. יובהר כי בהמשך לחידוד הנהלים, לא הוכנס התחקירן לאחד ממוסדות החינוך שנבדקו ואילו במוסד החינוכי השני הוא הצליח להיכנס לביה"ס בעת ששבו אליו תלמידים מפעילות שנערכה מחוץ לביה"ס. הנושא מתוחקר ע"י קב"ט מוסדות החינוך וחברת השמירה באופן המחמיר ביותר ויינקטו הצעדים הנדרשים למניעת הישנות המקרה". ממשטרת ישראל נמסר: משטרת ישראל מנחה מקצועית את גורמי האבטחה ברשויות השונות, בדבר דרישות האבטחה במוסדות החינוך, בהתאם לקריטריונים ברורים והחלטות ממשלה. בהתאם להנחיות משרד החינוך: כניסת אדם שאינו נמנה על המוסד החינוכי אסורה, אלא באישור הנהלת בית הספר. נדגיש כי מערכי האבטחה בארץ פועלים עפ"י חוק, תוך מיקוד עבודת המאבטח - בתחום מניעת הפח"ע. בהקשר זה, משטרת ישראל פועלת בנוסף למערך האבטחה האזרחי, ומסייעת למאמץ זה באמצעות פעילויות שונות ומגוונות לאורך כל ימות השנה.