הרצח של עו"ד חכם השאיר את אבוטבול בלי ייצוג בבית המשפט, ובהאזנת הסתר הבלעדית בין אסי לאחיו, ניתן לשמוע את אסי מוטרד. השניים מעלים כמה שמות של עורכי דין מהגדולים ביותר, ביניהם רונאל פישר. אסי מעוניין בפישר, שנתפס על ידי המשפחה כבעל השפעה במשטרה, אך מבין כי יהיה קשה לגייס אותו בעקבות השמועות על הקשר שלו לרצח חכם.