כזכור, תחקיר חדשות 13 חשף את תעשיית פדיון הנפש שמנהיג הרב, שמבטיח להסיר מחלות ולרפא חולים סופניים, ובתמורה גובה מהם סכומי עתק. "לומר לאדם חולה סרטן לוותר על כל כספו ולהימנע מטיפול רפואי בלי כל הסמכה רפואית - סיכון לא סביר", אמר פרופסור גבריאל הלוי מהקריה האקדמית אונו. לדבריו, "הסיכון הלא סביר הזה גרם למותה וזו עבירת הריגה".