קטוסה נבדק בשתי בדיקות פוליגרף - בראשונה הוא נמצא דובר אמת ברובה, אך הבדיקה לא הייתה חד משמעית ובבדיקה הנוספת - נמצא דובר שקר בכל השאלות. לפי הילדה, בבית נכח באותה עת פועל פלסטיני - שכלל לא נחקר. זהותו ידועה לתושבי האזור, אך במשטרה טרם מצאו לנכון לחקור אותו - דבר המצטרף לסימני השאלה הרבים האופפים את הפרשה.