ברגע האחרון: מדענים זיהו אסטרואיד שחלף בקרבת כדור הארץ

האסטרואיד, שכונה באופן אירוני "2019 אוקיי" הוחמץ עד שהיה במרחק כ-70 אלף קילומטרים מכוכבנו. על אף גודלו הצנוע יחסית – לו היה פוגע בקרקע, היה גורם לנזק בעוצמה השווה לפיצוץ גרעיני

זמן צפייה: 01:55