"כשאני מגיעה ללמוד פה, אני שמחה"

אנשי חינוך ישראלים, יהודים וערבים, הקימו מוסד חינוכי באי לסבוס המסייע למאות אלפי ילדים פליטים חסרי כל

אנשי חינוך ישראלים, יהודים וערבים, שהקימו מוסד חינוכי באי לסבוס המסייע למאות אלפי ילדים פליטים חסרי כל. עכשיו הם מקווים לגייס מספיק תרומות - ולהמשיך להציל את ילדי הפליטים