הבחירות לפרלמנט האיחוד האירופי נמשכו ארבעה ימים. כ-400 בני אדם ברחבי היבשת הם בעלי זכות בחירה, כמחציתם, כאמור, מימשו את זכותם בקלפי. מדובר בעלייה משמעותית מבחירות 2013, אז הצביעו כמעט 169 מיליון מתושבי האיחוד, ושיעור ההצבעה עמד על 40%.

כל אחת מהמדינות בחרה מספר שונה של חברי פרלמנט - ביחס לגודל האוכלוסייה שלה. בבלגיה, בולגריה, קפריסין, יוון ולוקסמוברג ההצבעה היא חובה. כל מדינה רשאית להשתמש בשיטת הבחירות שלה, למרות הבדלים רבים בין השיטות. גיל הבחירה, למשל, משתנה בכל מדינה על פי החוק הנהוג בה. רוב המדינות בוחרות את חברי הפרלמנט שלהן במחוז בחירה ארצי אחד, אך במספר מדינות קיימים מחוזות בחירה רבים דוגמת בלגיה, אירלנד, איטליה, פולין ובריטניה.