בחנו את עצמכם: האם החיים שלכם הם אגדה?

היו היה פעם, בממלכה קסומה בשם ׳מעריב לנוער׳, חידון בחנו את עצמכם בו בדקו האם בני הנוער הישראליים חיים באגדה, או שהם פשוט מציאותיים לחלוטין. בני הנוער ענו על החידון וגילו את התוצאות וחיו איתם באושר ועושר, עד עצם היום הזה

Photo by Thomas Kelley on Unsplash