תקנון פעילות "ניחושים" - האח הגדול

האח הגדול, תמונה דיפולטיבית

תקנון פעילות "ניחושים - האח הגדול"

מתחם הפעילות בעמוד הפייסבוק של האח הגדול ובאתר ובאפליקציית רשת.   "פלטפורמות ההשתתפות"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.   "בני משפחה"
בכל יום, במשך תקופת הפעילות, תעלה שאלת פעילות חדשה בפוסט בעמוד הפייסבוק של האח הגדול. משתתף (כהגדרתו להלן), אשר מילא פרטיו כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם באתר רשת ובדף הפעילות בפייסבוק, ענה נכונה על מס' השאלות הרב ביותר בתקופת הפעילות (ובמקרה של שיוויון בין משתתפים, אף בזמנים המהירים ביותר), מלא את פרטיו בטופס ההרשמה שמופיע בלינק שקיבל לתיבת ההודעות הפרטית שלו בפייסבוק בכל פעם שענה תשובה נכונה, והכל, לאחר שאותר ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.   "זוכה" ו/או "זוכים"
"חושבים שאתם יודעים מי הדייר שמסתתר מאחורי הרמז? כתבו את התשובה לחידה בתגובות ואל תשכחו לחזור גם בפוסט הבא. מי שינחש נכון יקבל לינק בהודעה פרטית שם יוכל למלא את פרטיו, הגולש שיענה הכי הרבה תשובות נכונות במהלך עשרת הימים של הפעילות (בהתאם לכללי הפעילות), יזכה בכרטיס טיסה זוגי לאיטליה"

 

"שאלות הפעילות"
כל משתתף אשר עומד בתנאים שלהלן, במצטבר: צירף פרטים אישיים כמבוקש; ענה על כל שאלות הפעילות; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה שיידרש להמציא לפי העניין ואשר מסר וכן, שעמד בכל תנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.

 

  "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
משתתף (כהגדרתו להלן), אשר מילא פרטיו כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם באתר רשת ובדף הפעילות בפייסבוק, ענה נכונה על מס' השאלות הרב ביותר בתקופת הפעילות (ובמקרה של שיוויון בין משתתפים, אף בזמנים המהירים ביותר), מלא את פרטיו בטופס ההרשמה שמופיע בלינק שקיבל לתיבת ההודעות הפרטית שלו בפייסבוק בכל פעם שענה תשובה נכונה..   "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים (במידה ונדרשו) שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת.   "הפרטים האישיים"
כהגדרתם בסעיף 5 להלן.   "הפרס/ים"
"האח הגדול"   "התכנית"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.   "לרבות"
חברת רשת-מדיה  בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת").   רשת
החל מיום 29/05/2022 ועד ל7/6/2022 ו/או כל מועד אחר אשר תבחר רשת לפי שיקול דעתה הבלעדי.   "תקופת הפעילות"
   
זוכה אחד   "מספר הזוכים"/"מספר הפרסים"
-        ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ   ארקיע