מי אמר שאין כסף?

כי דווקא יש די הרבה: המדינה צברה עודף תקציבי של 8.7 מיליארד שקלים מתחילת השנה

למרות שחוק ההסדרים לשנת 2008 כולל קיצוצים נרחבים בסיועים לשכבות החלשות, הכנסות המדינה ב-2007 עולות על הצפוי. הממשלה צברה מתחילת השנה עודף תקציבי של 8.7 מיליארד שקלים. זאת, לעומת עודף של שני מיליארד שקלים בשנה שעברה. כך עולה מדו"ח ביצוע התקציב וההכנסות ממסים לחודש אוקטובר.

במהלך חודש אוקטובר בלבד היה לממשלה עודף של כ-1.4 מיליארד שקלים. ההוצאה הממשלתית בחודש זה הסתכמה ב-17.3 מיליארד שקלים, 14.2 מיליארד שקלים מהם הוציאו משרדי הממשלה.

מתחילת השנה הסתכמו הוצאות המשרדים ב-145.2 מיליארד שקלים, עליה של 4.5 אחוזים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, שבה הוציאה הממשלה 138.9 מיליארד שקלים. יצויין כי בתקציב תוכננה עליה נומינלית של 6.6 אחוזים בהוצאות המשרדים. המשרדים ניצלו רק כ-79.5 אחוזים מהתקציב המיועד להם, מה שמעיד, לפי האוצר, כי עד סוף השנה הם יוציאו את מלוא תקציבם.

הכנסות הממשלה לחודש אוקטובר מסתכמות בכ-18.9 מיליארד שקלים, שמתוכם כ-15 מיליארד שקלים הם הכנסות ממיסים, עליה של 1.4 מיליארד שקלים ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה. מתחילת השנה צברה הממשלה 160.8 מיליארד שקלים בהכנסות ממסים, שהם 89.6 אחוזים מהכנסות המסים החזויות בתקציב המדינה. עם זאת, מדובר בעליה של 10.6 מיליארד שקלים ביחס לשנה שעברה.