אלפים מקבלים גמלה חלקית עקב עיצומים בקרנות הפנסיה

השביתה בקרנות הוותיקות נכנסת ליומה החמישי, והקצבה של יותר מ־3,000 גמלאים שפרשו מאז חודש יולי חושבה על פי הערכה בלבד. העובדים בחוזה אישי בקרנות דורשים להצטרף להסכם הקיבוצי וששכרם יועלה

כ־2,500 גמלאים בקרנות הפנסיה הוותיקות מקבלים גמלה חלקית בלבד, ואליהם צפויים להצטרף כ־900 במהלך החודש הקרוב. זאת עקב שביתה של כ־150 איש המועסקים בחוזה אישי בקרן הפנסיה לעובדי בניין ובקרן הפנסיה לעובדים בחקלאות ומעניקים שירות לשבע הקרנות הוותיקות המולאמות, שאוגדו יחדיו תחת השם עמיתים. בקרנות מועסקים גם כ־200 איש בהסכם קיבוצי, חלקם עוד מהתקופה שקדמה להלאמת הקרנות ב־2003.
שביתת העובדים צפויה להיכנס היום ליומה החמישי. הקרנות משלמות פנסיה בכל 22 בחודש לכ־215 אלף גמלאים, ורובם המוחלט של אלה ימשיכו לקבל את הקצבה החודשית שלהם כרגיל. הנפגעים מהשיבושים הם הגמלאים שיצאו לפנסיה מאז יולי - עקב עיצומי העובדים שהחלו אז לא חושב שווי הפנסיה שלהם, אלא הוערך בלבד ומתוך הערכה זו נגזרת הגמלה החלקית, בגובה של כ־80% מהקצבה, ואת שאר הכסף - לאחר שהעובדים יחזרו לעבודה סדירה.
אילוסטרציה . צילום: שאול גולן העובדים התאגדו לפני שלוש שנים, ולדבריהם מנהלים כבר שנתיים מו"מ עם ההנהלה כדי לחתום על הסכם קיבוצי, שיעלה את השכר של העובדים בחוזה אישי וישווה את התנאים שלהם לאלה של העובדים שמועסקים בהסכם קיבוצי.
יו"ר ועד עובדי קרנות הפנסיה בבניין ובחקלאות מירי דהן אמרה ל"כלכליסט": "המטרה היא לצמצם את הפערים בינינו לבין אלה שמועסקים כיום בהסכם הקיבוצי. מבחינת השכר החודשי הם כ־30%. אין לנו כוונה להעלות בבת אחת את השכר, אבל אנחנו רוצים להעלות במשהו, אולם המנכ"ל יואב בן אור מסרב לכל שיפור בתנאים". בימים הקרובים עלולים העובדים להחריף את צעדיהם אם לא תימצא פשרה.
עקב העיצומים הארוכים שהוחרפו לכדי שביתה סביר להניח כי גם לאחר חזרת העובדים לעבודה סדירה יחלוף זמן רב עד שכל הפנסיונרים החדשים יקבלו את הגמלה שהם זכאים לה.
מעמיתים נמסר כי "אנו מצפים מהעובדים שינהגו באחריות כלפי הארגון, ישובו לשולן הדיונים ושלא ינהלו את מאבקים על גבם של הפנסיונרים".
לא מדובר במצב של פגיעה בפנסיות, אלא מצב בו התשלום לא מבוצע במועד בשל השביתה. באותה מידה שיבושים ושביתה בשירות התעסוקה יפגעו באפשרות של דורשי עבודה לקבל דמי אבטלה.
שביתה עלולה להביא לפגיעה בציבור, ולא רק במעסיק. הפגיעה בציבור היא בהחלט שיקול שבית הדין לעבודה שוקל, בהתייחס למידתיות העיצומים. בתי הדין כבר פסקו שגם שביתה שפוגעת בשירותים חיוניים שמקבל הציבור היא לגיטימית. הדרך להוציא את הפנסיונרים מחוץ למשחק היא באמצעות קביעה שהעיצומים לא מידתיים, בשל פגיעתם במי שאין לו כסף לתרופות ואוכל וקביעה כזו היא בסמכות בית הדין.