"מה אני אסגור פה גם את השבת חתן של בעלי?"

תותית ומלעיל נשארות שבת בטירונות בגלל הפקרת מימייה והן נופלות למרה שחורה מלעיל מפספסת יום הולדת לידיד שיש ביניהם מתח מיני, ותותית מפסידה קובה אלוהי | "זאת וזאתי", שישי, 22:45

זמן צפייה: 02:12