האם מפלס הכנרת ירד בגלל רשלנות?

תכנית לאומית לחיסכון במים שהייתה משאירה בכינרת כמויות מים השוות למחצית הצריכה השנתית בכל ערי ישראל, לא מומשה, וכתוצאה מכך מקורות המים של ישראל גוועים

החברה להגנת הטבע טוענת כי תוכנית האב לחיסכון במים שהוכנה על ידי נציבות המים בשנת 2005, ולא תוקצבה על ידי האוצר, הייתה חוסכת למעלה מ – 400 מיליון קוב. המצב אליו הגיעו מקורות המים של ישראל הוא מצב חירום – שאיבת היתר מסכנת את איכות המים ופוגעת אנושות גם בטבע.

תוכנית החירום של החברה להגנת הטבע כוללת, בין היתר, התגייסות ארצית לחינוך לחיסכון של 20% לפחות, גיוס לחיסכון במגזר העירוני וברשויות המקומית ומעורבות ביצירת תכנון כולל למשק המים.

מטרתה של תוכנית האב של הנציבות, שהוצגה בספטמבר 2005, הייתה, בין היתר, "פעולה נחושה ועקבית לטובת חיסכון במים והטמעת הנושא באופן מרבי". על פי המסמך, "עריכת מבצעי חיסכון הראו בעבר, ללא צל של ספק, שניתן לחסוך 10-20 אחוז מכלל הכמות הנצרכת במגזר העירוני (הביתי והציבורי), תוך הדגשה על אי פגיעה ברווחת הצרכן." על פי הרשות, עלותה של התוכנית הינה 147 מיליון שקל לשנה בלבד, לחמש שנים.

מבדיקת החברה להגנת הטבע עולה כי מרבית סעיפי תכנית האב לחיסכון לא מומשו:
• אין חינוך - לא התבצעה כל היערכות לקידום פרויקט מקיף במערכת החינוך לחיסכון במים, תוך השתלבות בתכנית הלימודים ובגני הילדים, בתאום עם משרד החינוך.
• אין אביזרים חוסכי מים - לא קודם פרויקט של הרחבת השימוש באביזרים חוסכי מים. נושא זה לא עוגן בתקנות המחייבות התקנת אביזרים חוסכי מים וגם לא שולב בחוק התכנון והבניה כהליך מחייב במבנים חדשים.
• אין אכיפה – העדר כל אכיפה כתוצאה מהיקף כוח אדם מצומצם וחוסר היערכות מתאימה.
• אין מעבר לגינון חוסך – במהלך השנים 2005-2007 לא נעשה דבר. רק בשנת 2008 בוטל המחיר המיוחד והמופחת שהיה לגינון.

מהתוכנית כולה בוצעו רק שני סעיפים: מכרז לצמצום צריכה פרטית וקמפיין תקשורתי, אשר החל הרבה אחרי הדקה ה-90 – בקיץ האחרון.

התוצאה צפויה וכואבת– הכנרת איבדה עוד 2.4 מטרים. עכשיו רק נותר להתחיל לחסוך שוב, ולקוות למימוש נכון של תוכניות חיסכון.