הסיכום היומי | היום ה-45 בבית האח הגדול

טילטיל מתסיס את כל הבית כשהוא עובד על הדיירים שלירז אכלה בשר, נטע מצטרפת לפינת הלוק היומי של אביבית. סיכום היום ה-45 בבית האח הגדול

זמן צפייה: 04:27