הסיכום היומי | היום ה-24 בבית האח הגדול

משימת הממשלאח מביאה למלחמות כח בבית כשממשלת שמס נופלת וממשלת מגי עולה וגם - איך הגיב לירון כשמאור אדרי בכבודו ובעצמו נכנס כדי לשיר לדיירים? הסיכום המלא של יום 24

זמן צפייה: 05:05