"כמה קשה שמחסירים מילדים דברים ועוד פוגעים בהם" | אורלי מעבירה ביקורת

"תגידי אורלי מה הקטע שלך עם סוכריות?" | האח שואל את אורלי והיא מספרת לו על החשיפה וההשפלה שעברה מול רבים בפנימייה, בתור ילדה ופורצת בבכי

זמן צפייה: 03:15