הוועד האולימפי יגיש בג"צ נגד לבנת

בוועד מוחים נגד הקצאת כספי ציבור ללא התייעצות עימם

אחרי המלחמה של שרת התרבות והספורט, לימור לבנת, בהתאחדות לכדורגל, נראה כי מחכה לה קרב נוסף - הפעם מול הוועד האולימפי. הוועד האולימפי מחה על החלטת לבנת להקצות 100 מיליון שקלים מכספי ציבור ללא התייעצות עימם ועם ארגוני ספורט נוספים והם יגישו בג"צ נגדה ונגד מועצת ההימורים. הסיבה: פרויקט "פרחי ספורט" שהשיקה לבנת, שנועד לקידום הספורטאים הצעירים בישראל תחת המוטו השאפתני של 50,000 ספורטאים פעילים בתוך 5 שנים.

מטרת הבג"צ היא למנוע את התכנסות מועצת ההימורים ביום חמישי הקרוב, שאמורה לדון בנושא ולאשר את חלוקת התקציבים. הוועד האולימפי שלח מכתב בהול ליו"ר הטוטו צחי פישביין הדורש ממנו לעצור את הפרויקט בטרם יוגש הבג"צ. "כל תקציב לספורט, מבורך הוא, אלא שהחלטה העוסקת בהעברת כספי הטוטו - לא כל שכן בסכומים שכאלה המהווים כ -40% מכספי החלוקה - היא החלטה דרמטית ומשמעותית ביותר, שמן הראוי היה שתקדם לה עבודת מטה מסודרת בטוטו, ולאחר היוועצות בגופי הספורט השונים", נכתב במכתב הזועם מטעם הוועד האולימפי.

בוועד האולימפי נתלים בתיקון 6 לחוק הספורט, לפיו רק בסמכות המועצה הלאומית לספורט, הכוללת 3 מחברי הוועד האולימפי, להחליט על ההקצאות לתחומים ולענפים השונים. עם זאת, יש לציין כי המועצה טרם הוקמה וכאן באה לידי ביטוי המחאה של הוועד. "עלול להיווצר מצב שבו בימים הקרובים המועצה תקבל החלטה דרמטית לספורט בישראל, מבלי שנציגי שני הגופים הרשמיים והמאגדים את כלל הספורט בישראל יהיו שותפים לה ומבלי שקולם של כל גופי הספורט - יישמע".


על רקע הפנייה, נמצא גם סכסוך בין הוועד האולימפי למשרד הספורט, על כך שסירב למנות נציג מטעם הוועד האולימפי במועצת ההימורים. "אין בשום פנים ואופן לאפשר מצב שבו החלטות כה דרמטיות מתקבלות בהרכב כה חסר, שלא לומר, ייתכן וגם לא חוקי של המועצה".
 
"כינוסה של המועצה להסדר ההימורים בספורט ביום 19.12.13 וקבלת החלטה דרמטית אודות חלוקת מעל ל-100 מיליוני ש"ח מכספי ציבור בהרכבה הנוכחי של המועצה, תהא, בין היתר, החלטה בלתי סבירה בעליל, הנגועה באי חוקיות, על כל המשתמע מכך. אין כל בהילות לקבל החלטה בסדר זמנים כה קצר. על פרסומה של התוכנית "פרחי ספורט" לא קדמה היוועצות כלשהי בארגוני הספורט ובהיעדרם של נציגי הספורט במליאת המועצה. כל החלטה אחרת, אם תתקבל, תהווה מחטף פסול, על כל המשתמע מכך". הוועד הדרש מהטוטו למנוע את התכנסות המועצה או אף לבטל אותה לחלוטין עד שלא ימונו כל הנציגים במועצה (לרבות נציגי הוועד האולימפי) וכן המועצה הלאומית לספורט.

ממשרד הספורט נמסר בתגובה: "השרה לימור לבנת אשר רואה לנגד עיניה את טובת הספורט בישראל ועתידו מקדמת בימים אלה את התכנית הלאומית הרב שנתית 'פרחי ספורט' לקידום וחיזוק הספורט בקרב הילדים והנוער. כל מהלך קידום התכנית מתבצע על פי כל דין וקיבל את אישור משרד המשפטים והלשכה המשפטית במשרד הספורט. מפתיע ומאכזב לגלות, כי מי שעומד בראש גוף שאמור היה לראות את טובת הספורט, הספורטאים הילדים והנוער, פועל עכשיו כדי לתקוע מקלות בגלגלי התכנית שאין חשובה ממנה לעתיד הספורט הישראלי, וזאת במקום לברך עליה ולסייע בקידומה.


"יובהר, כי לוועד האולימפי אין להלין אלא על עצמו על כך שמזה כשנתיים אין לו נציג במועצה להסדר ההימורים. וזאת לאחר שבמשך חודשים ארוכים התעקש, מסיבותיו שלו, להציב כמועמדים מטעמו למועצה מועמדים שגם בג"צ וגם היועצים המשפטיים הן של משרד האוצר והן של משרד הספורט המליצו שלא למנותם. שרת הספורט לימור לבנת מתכוונת להמשיך בקידום התכנית החדשנית ופורצת הדרך אשר אושרה בממשלה פה אחד, ומהווה בעיניה נדבך מרכזי וחשוב ברפורמה הכוללת שהיא מובילה בימים אלה בספורט הישראלי, כחלק מיישום המלצות הוועדה הציבורית בראשות פרופסור ירון זליכה".