משרד התקשורת לאוצר: מתנגדים ל"ברית המועצות"

שר התקשורת אינו מסכים עם האוצר בנושא עיצוב הגוף הרגולטורי החדש שיאחד את מועצת הכבלים ואת הרשות השנייה. גם הרפורמות האחרות זוכות להסתייגויות

משרד התקשורת שיגר היום מכתב למשרד האוצר בו הוא מביע את הסתייגויותיו מחוק ההסדרים אשר מתגבש בימים אלה. מהמכתב עולה כי שר התקשורת רואה בעין שונה מהאוצר את הגוף הרגולטורי החדש אשר יאחד את מועצת הכבלים והלוויין ואת הרשות השנייה: "המשרד תומך ביצירת גוף הסדרה אחד, ואולם, טיוטת הצעת המחליטים שהובאה בפנינו יוצרת איחוד טכני ובלא הסדרת ההיבטים המהותיים של האיחוד האמור". המשרד מציע כמה שינויים עיקריים בהצעת החוק. הראשון הוא הקמת הגוף המאוחד רק בסוף 2010.

כפי שפורסם ב-TheMarker, השר משה כחלון מתנגד למבנה מועצת הרשות השנייה כפי שהוצע על ידי האוצר וחושב כי יש להקצות מקום רב יותר לנציגי ציבור. בהצעה החדשה משרד התקשורת מבקש כי המועצה החדשה תורכב מלפחות 15 חברים, כאשר לפחות 10 מהם יהיו נציגי ציבור והשאר (כולל יו"ר המועצה) יהיו עובדי מדינה שימונו על ידי משרדי ממשלה. המשרד מתנגד לרוב היוזמות אשר בחוק ההסדרים. כך למשל, המשרד מבקש לשנות את נוסח ההצעה להפרטת הדואר: "אנו סבורים כי יש להסיר מנוסח הצעת המחליטים בעניין הפרטת חברת הדואר את המועד שנקבע להגשת הצעת החלטה בדבר מכירת מניות המדינה בחברת הדואר לוועדת שרים לענייני הפרטה (1.7.2009)".

עוד מתנגד משרד התקשורת לכך שמכרז תדרים, שיאפשר כניסת מפעיל סלולרי חדש, ייכלל במסגרת החוק, אלא יובל על ידי המשרד, וכך גם עמדת המשרד לגבי יוזמה להגברת תחרות בשוק מכשירי הסלולר, או בלשון המכתב: "כפי שסוכם עם נציגי אגף תקציבים, טיוטת הצעת המחליטים שנשלחה למשרד ביום 22.4.09 תימחק והמשרד ימשיך בקידום הנושאים המצויים תחת פרק זה, קרי הקצאת תדרים לשימוש בטכנולוגיית UMTS ומתן תמריצים לעידוד התחרות וכן ניתוק הזיקה בין מכירת מכשירי ציוד קצה לבין מתן הטבות זמן אוויר על ידי מפעילי הסלולר".

המשרד מסכים לקידום חקיקה להכנסת מפעיל סלולרי וירטואלי באמצעות חוק ההסדרים, בשינויי ניסוח קלים, ובמקביל לקידום תהליך הכנסת מפעיל כזה באמצעות שימוע שמקיים בימים אלה משרד התקשורת.