משחקי השף - עונה 3

משחקי השף, סופרטופמשחקי השף, סופרטופ

המתמודדים

דן הולנדרדן הולנדר

דן הולנדר

25.06.2018, 10:38
מטי וקניןמטי וקנין

מטי וקנין

03.06.2018, 13:09
פרנק אזולאיפרנק אזולאי

פרנק אזולאי

03.06.2018, 13:09
חן לוינשטייןחן לוינשטיין

חן לוינשטיין

03.06.2018, 13:09
לייזר שטרןלייזר שטרן

לייזר שטרן

03.06.2018, 13:09
אורן בן אליהואורן בן אליהו

אורן בן אליהו

03.06.2018, 13:09
תמר שורצברדתמר שורצברד

תמר שורצברד

03.06.2018, 13:09
שלו פרץשלו פרץ

שלו פרץ

03.06.2018, 13:09
ג'ימי חליחלג'ימי חליחל

ג'ימי חליחל

03.06.2018, 13:09
אמיל פקרסקיאמיל פקרסקי

אמיל פקרסקי

03.06.2018, 13:09
שחר יוגבשחר יוגב

שחר יוגב

03.06.2018, 13:09
מינור בן דודמינור בן דוד

מינור בן דוד

03.06.2018, 13:09
שי קרנישי קרני

שי קרני

03.06.2018, 13:09
רועי הלוירועי הלוי

רועי הלוי

03.06.2018, 13:09
ינון אלעלינון אלעל

ינון אלעל

03.06.2018, 13:09
סהר סבאגסהר סבאג

סהר סבאג

03.06.2018, 13:09
קרלוס סלמוןקרלוס סלמון

קרלוס סלמון

03.06.2018, 13:07