מיכל פופובסקי והדר קנה, כלכליסט

מיכל פופובסקי והדר קנה, כלכליסט