תוכניות רשת 13 מתגייסות

תוכניות רשת 13 מתגייסותתוכניות רשת 13 מתגייסות
תוכניות רשת 13 מתגייסות
בעקבות המלחמה המתמשכת נברנו בארכיון התוכניות של רשת 13 וגילינו מה הדמויות שכולנו אוהבים עשו כשהם נדרשו להגיע לשירות מילואים או להיכנס למרחב מוגן