ועדת הפנים

ועדת הפניםועדת הפנים
ועדת הפנים
ועדה קבועה בכנסת העוסקת בנושאי פנים, ביטחון פנים (בהקשר האזרחי) ובאיכות הסביבה