עקר בית
עקר ביתעקר בית
עקר בית
אדם העובד במשק ביתו, ואינו מועסק או מעסיק מחוץ לביתו.