ארז סופר, חיסון כלכלי לבורסה בתל אביב

השפעת נגיף הקורונה על הכלכלה, בדומה להשפעתו הבריאותית, מתעתעת ולא אחידה. שיאים רבים נשברו השנה בכלכלת ישראל. באפריל נרשם שיא של כ-1.15 מיליון דורשי עבודה בישראל

ברבעון השני של השנה נרשם שיא נוסף עם ירידה של כ-29% בתוצר הלאומי לעומת הרבעון הקודם בשנה שעברה. אולם במקביל לשיאים שליליים אלה, נרשם השנה גם גאות בשוק ההון הישראלי – עם היקף הנפקות שלא נראה זה שנים.
בעוד שמדד מניות ת"א 35 עדיין נמוך בכ-10% ביחס לרמתו בתחילת השנה, שוק ההנפקות בישראל גואה. מתחילת השנה הונפקו מעל 20 חברות בהנפקה ראשונית, לעומת 7 הנפקות בלבד בשנה שעברה, ו-11 הנפקות ב-2018. סך היקף הגיוס בשוק ההון הישראלי עמד השנה על כ-18 מיליארד שקלים, מתוכן כ-3.6 מיליארד ש"ח בהנפקות של חברות שהונפקו לראשונה.

האם הבורסה הישראלית מצאה חסכון לקורונה הכלכלית? סביבת הריבית האפסית שצפויה להמשך לאורך זמן תורמת ללא ספק לגאות בשוק ההנפקות. להקלות הרגולטוריות והיכולת לבצע הנפקות בדרך של הצעות לא אחידות כמקובל במדינות אחרות תורמה משמעותית נוספת. אבל הריבית הנמוכה וההקלות הרגולטוריות הינן רק חלק מההסבר. משבר הקורונה מאיץ שינויים מבניים בכלכלה העולמית ומחזק את ההערכה שהכלכלה שנצא אליה תהיה בעלת סדר עדיפויות שונה מזו שנכנסו אליה ערב המשבר.

בחינת התחומים שבהם התבצעו ההנפקות בבורסה בישראלית מצביעה על המגמות הכלכליות שלאחר המשבר. בין החברות שהנפיקו השנה בבורסה בתל אביב בולטות חברות בתחומי הטכנולוגיה, הביוטק, והאנרגיה ירוקה. גם בארה"ב ניכרת מגמה דומה, עם גידול בהנפקות בבורסת הנאסדק במקביל ליציבות יחסית בהיקף ההנפקות בבורסה של ניו-יורק המייצגת את הכלכלת המסורתית יותר.

אתגר משמעותי נוסף של שוק ההון בישראל הינו בקידום הפרטת חברות ממשלתיות, במסגרת יישום החלטת הממשלה לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות. החברות הממשלתיות העיקריות המיועדות להנפקת מניות כוללות את התעשייה האווירית, דואר ישראל, נמלי חיפה ואשדוד, מקורות וחברת החשמל. סך היקף ההפרטה המתוכנן שלהן הינו מעל 15 מיליארד שקלים.

ההפרטה של חברות גדולות מהווה אתגר משמעותי לבורסה. היקף הגיוס הממוצע בהנפקות בתל אביב השנה היה 175 מיליון שקלים, וההנפקות הגדולות ביותר היו בסדר גודל של כ-500 מיליון שקלים. פריצת רף זה נעשתה רק במקרה של אורמת שהנפיקה כמיליארד ₪ על בסיס רישום דואלי בבורסות ניו-יורק ותל אביב. לכן גיוסי ההון הנדרשים לחברות הממשלתיות הגדולות הם מאתגרים. עם זאת, אסור לבורסה בתל אביב לוותר על הנפקות אלה. פריחת שוק ההון המקומי הינה חלק מהחיסון הכלכלי לקורונה, ויש להערך לפתרון של הנפקה משותפת בתל אביב ובבורסה בחו"ל, כדי לייצר מכפיל כח שיאפשר הצלחת ההנפקה יחד עם המשך חיזוק הבורסה המקומית.