מתניהו אנגלמן | מבקר המדינה

מר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה מבקר המדינה וסגן נשיא Eurosai - ארגון מבקרי המדינה האירופי. לשעבר מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה, מנכ"ל הטכניון ומנכ"ל מועצת שוהם. יפרסם דוח ראשון מסוגו בעולם לבדיקת טיפול המדינה במשבר האקלים ויסכם את מושב מבקרי המדינות המתקיים לראשונה ביוזמתו בוועידת האקלים הבינלאומית בסקוטלנד בנובמבר 2021.