התמודדות עם קושי בהחזרי משכנתא והוצאה לפועל

בתקופת מלחמת חרבות הברזל בה נכתב מאמר זה, הבנקים עוצרים את ההליכים ונמנעים מנקיטת הליכים כנגד לווים/חייבים מתוך מטרה להקל עליהם. יש לנצל זמן זה לגיבוש  פתרון מתאים,  רצוי בשיתוף עורך דין הוצאה לפועל מומחה

Resized Pexels Photo 277667

מעבר לקשיים הביטחוניים והאחרים עימם מתמודדים אזרחי המדינה, תקופת המלחמה כופה גם אתגרים מורכבים בתחום הכלכלי. המאמר הבא עוסק ברכיב חשוב ועיקרי בהוצאות התא המשפחתי - תשלומי המשכנתא ונכתב על ידי עורך דין הוצאה לפועל חיפה / פשיטת רגל - עו"ד שי דנה אשר מתמחה בהליכים השונים הקשורים לחדלות פירעון.

חלק מהלווים נתקלים בקשיים בהחזרי המשכנתא עקב פיטורין, טיפול רפואי, היעדרות זמנית או קבועה מהעבודה כתוצאה משירות מילואים או מסיבה אחרת, או חס וחלילה בגלל פטירת אחד מבני המשפחה. בחלק מהמקרים, המלחמה רק העצימה קשיים שכבר היו קיימים לפני כן בגלל הסיבות שצוינו למעלה, וגם בגלל סיבות אחרות, כמו העלאת הריבית האגרסיבית שביצע בנק ישראל בשנה וחצי שלפני המלחמה (החל מאפריל 22) וגם בשל עליית האינפלציה.

מצבם של לווים שהתקשו בהחזרים כבר לפני המלחמה, הוחמר כמובן עקב המלחמה. אבל גם לווים שעד פרוץ המלחמה הצליחו לשלוט בהחזרים החודשיים נקלעו, או עלולים להיקלע, לקשיים בהחזרת ההלוואה.

אז איך מתמודד תא משפחתי עם הבעיה  ? התשובה תלויה במספר רב של גורמים - כמו למשל הכנסת התא המשפחתי, אבל גם תלויה בשלב אליו הגיע הלווה, כלומר : האם הוא עדיין ממשיך לעמוד בתשלומים, או שכבר  קיים פיגור בתשלום (אחד או יותר).  במאמר הבא נבחן  בצורה כללית כל אחד מהשלבים ונפרט בדבר הבדיקה שיש לבצע בכל אחד מהם. כמו כן, נתייחס בקצרה למתווה המוצע לציבור ע"י הבנקים בשל מלחמת חרבות הברזל  (ייקרא במאמר: "המתווה"):

הקפאת תשלומי משכנתא:
גם בזמנים רגילים (לא בעת מלחמה) ניתן להגיש בקשה להקפאת תשלומי משכנתא. זו הטבה שנויה במחלוקת ונכון יותר יהיה לקרוא לה - "דחיית תשלומים". היתרון: הדחיה חוסכת הוצאה חודשית של אלפי ₪ אבל רק למשך "תקופת העצירה", שאורכה יהיה לפי  הסיכום עם הבנק (שונה מבנק לבנק וממקרה למקרה).

מצד אחד ההקפאה מעניקה "אוויר לנשימה" בתקופה קשה. עם זאת, יש כאן חסרון משמעותי שצריך להיות מודעים אליו: לא מדובר במתנה או מענק - התשלומים שהייתם אמורים לשלם בתקופת ההקפאה לא "ייעלמו", אלא יתווספו  לחוב הכולל של ההלוואה, ואת זה הבנק יכול לבצע במספר דרכים  - יש לברר עם הבנק באיזו דרך יתווסף הסכום לחוב הכולל, ולהיות ערים לעניין: דרך אפשרית אחת היא יצירת  הלוואה נוספת למספר שנים, שתאוחד עם הלוואת המשכנתא המקורית. אם ההלוואה תתחיל להיות מוחזרת מייד בסיום תקופת ההקפאה, זה ייצור עלייה משמעותית בסכום ההחזר החודשי, בגלל הסכום שיתווסף להלוואת המשכנתא המקורית. בנוסף, יש לקחת בחשבון שבתקופת ההקפאה נצברת לרוב ריבית, וכך גדל גם סכום החוב הכולל שיש להחזיר לבנק. דרך אפשרית אחרת שהבנק יכול לפעול בה, היא לפרוס את הסכום שהוקפא לכל אורך חיי ההלוואה המקורית, או אף להאריך את תקופת המשכנתא. בהקשר הזה, חשוב לציין את הכלל הבא שאמור להיות מובן מאליו :  ככל שמאריכים את  תקופת ההחזר הכוללת של המשכנתא, אז התשלום החודשי יהיה נמוך יותר, אבל חוב המשכנתא הכולל שצריך להחזיר לבנק - יגדל. בגלל מה שצוין למעלה, מי שיכול להסתדר ללא הקפאת משכנתא, עדיף  שלא להקפיא.

לגבי המתווה: נכון למועד עריכת הכתבה, גיבשו הבנקים הטבה של עצירת תשלומי המשכנתא לתקופה של מספר חודשים (משתנה בין בנק לבנק - ייתכן שהתקופה תוארך בהמשך), כאשר בתקופת ההקפאה נצברת כאמור ריבית. החיסרון: בגלל צבירת הריבית, הסכום הכולל שיש להחזיר לבנק, יגדל (סכום משכנתא מקורי + סכום התשלומים הדחויים וריבית). מצד שני הפריסה בדרך כלל היא לאורך כל חיי המשכנתא - זו תקופה ארוכה ולכן העלייה בהחזר החודשי תהיה קטנה יחסית. יש  להקפיד לברר את כל הפרטים מול הבנק.

 

פריסת ההלוואה:
בין אם ביקשתם הקפאה ובין אם לא, ניתן לפנות לבנק ולבקש את פריסת ההלוואה על פני תקופה ארוכה יותר מהתקופה המקורית. חשוב לדעת שלבנקים יש וועדות שתפקידן להתחשב בלווים ולאשר פריסה כאשר המגמה שם אינה לממש את הנכס, אלא להיפך (בעיקר בתקופה של משבר לאומי) - השאיפה היא להשאיר את הלווה במצב בו הוא  מחזיר את ההלוואה כסדרה. החיסרון: בתחום ההלוואות, "אין ארוחות חינם" וצעד כזה מגדיל את רכיב תשלומי הריבית של ההלוואה ואת סכום ההחזר הכולל של המשכנתא. עם זאת, זה כמובן עדיף על הגעה לכשל בהחזרי  ההלוואה, מאחר וכשל כזה עלול להוביל לחיובי ריבית גבוהים יותר ("ריבית פיגורים") ובמצבי קיצון - למימוש הנכס ע"י הבנק.

פדיון קופת גמל או קרן השתלמות:

דרך פעולה שמצד אחד נותנת אוויר לנשימה ולא מגדילה את התחייבויות התא המשפחתי, אבל מצד שני  מחסלת את כספי החיסכון המיועדים לשנים הבאות או אף לעשרות השנים הבאות. מומלץ לשקול רק אם אין ברירה אחרת.

 

לקיחת הלוואה נוספת:
אם לא עומדים בהחזרים, ניתן לקחת הלוואה נוספת שתתוסף להלוואת המשכנתא (לדוגמה: נותר להחזיר מיליון ₪ עבור המשכנתא ולוקחים מאה אלף ש"ח הלוואה נוספת מאותו הבנק, מבנק אחר או מגוף אחר). חיסרון: גם את ההלוואה הנוספת צריך כמובן להחזיר (ככל הנראה בדרך של תשלומים חודשיים, שיכבידו על התא המשפחתי), ולכן לקיחת הלוואה כזו תגדיל את החוב של התא המשפחתי כלפי הגוף  שהלווה לכם כספים וצפויה גם להרחיק את המועד שבו תסיימו את החזר ההלוואות כולן. ניתן לנסות ו"לאחד" את שתי ההלוואות להלוואה אחת, אבל כאן ייתכן שהוראות בנק ישראל ימנעו את האיחוד הזה: בנק ישראל מטיל מגבלה לפיה החוב הכולל של ההלוואות לא יעלה על אחוז משווי הדירה. יש לקוות שהמדינה  תציע באמצעות בנק ישראל או דרך חקיקה,  פתרונות אחרים  וטובים יותר ולא תותיר את הלווים להתמודד לבדם עם קשיי ההחזרים של המשכנתא.

 

מכר עצמי:
אם הגעתם לקצה גבול היכולת, כלומר: מצב בו כל הדרכים שפורטו למעלה אינן אפשריות ולכן אין אפשרות לעמוד בתשלום בשום אופן, מומלץ  לפעול באופן מידי למימוש הנכס במכירה עצמית, כלומר מכירת הנכס על ידכם. הסיבה לכך היא שככל שיחלוף הזמן מבלי שהמשכנתא מוחזרת, ייצברו פיגורים בהלוואה וגובר הסיכוי שעורך דין מטעם הבנק יוכנס לתמונה, סכום החוב יצבור ריביות הצמדות והוצאות גבוהות נלוות הנובעות מכך (הוצאות שיצטרפו כמובן לסכום ההחזר הכולל של ההלוואה שעליכם יהיה להחזיר לבנק). בנוסף לכך,  בסופו של דבר הדירה עלולה להימכר ב"מימוש מהיר" כלומר בסכום נמוך מערכה בשוק. ברור שהחלטה של ויתור על הדירה היא החלטה קשה, אבל אם הגעתם באמת לקצה גבול יכולת ההחזר שלכם, זוהי דרך פעולה שחובה לשקול בשיתוף עורך דין הוצאה לפועל חיפה.

יש להעיר הערה חשובה: בתקופת מלחמת חרבות הברזל בה נכתב מאמר זה, הבנקים עוצרים את ההליכים ונמנעים מנקיטת הליכים כנגד לווים/חייבים מתוך מטרה להקל עליהם. יש לנצל זמן זה לגיבוש  פתרון מתאים,  רצוי בשיתוף עורך דין הוצאה לפועל מומחה.

פתיחת תיק הוצאה לפועל:
אם ניסיתם ולא הצלחתם למכור את נכס (או שלא ניסיתם ואז נפתח תיק הוצל"פ), צפוי כי ייפתח ע"י עורך הדין של הבנק תיק למימוש הדירה בהוצאה לפועל (שוב נדגיש כי בתקופת המלחמה הבנקים משהים הליכי גבייה). פתיחת תיק הוצאה לפועל ע"י הבנק תגדיל בצורה משמעותית את החוב (אגרת פתיחת התיק, שכ"ט של עוה"ד וכו').

עם זאת גם לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל, יש לכם עדיין 20 יום מהמצאת האזהרה לידיכם כדי  להודיע לרשם ההוצאה לפועל על רצונכם למכור את הדירה בעצמכם - "מכר עצמי" (במקרה כזה יעוכבו ההליכים ל-90 יום לשם ביצוע המכר העצמי). בשלב זה כבר מומלץ להיות מיוצגים ע"י עורך דין הוצאה לפועל חיפה.

בכל מקרה לא משנה לאיזה שלב בתהליך הגעתם : אסור להתייאש, צריך לכלכל את צעדיכם בתבונה ומומלץ מאוד להיעזר, כמה שיותר מוקדם, באיש מקצוע שזהו תחום התמחותו. לשלבים הראשונים רצוי להיעזר במומחה  לענייני משכנתאות ולשלבים המתקדמים יותר  - בעורך דין למחיקת חובות או בעורך דין הוצאה לפועל.

המאמר נכתב ע"י עורך דין שי דנה המשמש כעורך דין חדלות פירעון בחיפה מעל 20 שנה. עוה"ד דנה  מתמחה במתן פתרון כולל לבעיית חובות ומייצג מעל 20 שנה כעורך דין למחיקת חובות בחיפה, עורך דין הוצאה לפועל בחיפה, עורך דין פשיטת רגל בחיפה, לרבות הליכי פשיטת רגל, הליכי הוצאה לפועל, הליכי חדלות פירעון, מו"מ מול נושים והסדרי חובות. כמו כן מייצג בתביעות פינוי מדירה ציבורית, עתירות מנהליות כנגד משרדי ממשלה בכל הקשור לענייני דיור ציבורי ו"דייר ממשיך" בדירה ציבורית.

הבהרה : תוכן המאמר נכון למועד כתיבתו ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני של עורך דין. בכל סוגיה משפטית מומלץ ראשית להתייעץ עם עורך דין מומחה לתחום הרלוונטי.

*** הערה:  המאמר נכתב בתקופת מלחמת חרבות הברזל, ומתייחס לציבור הכללי (ולא : ללווים תושבי הדרום, מפונים מבתיהם בעוטף עזה, חיילי צה"ל, חטופים נעדרים ובני זוגם - עבורם גובשו מטבע הדברים הסדרים שונים ומיטיבים).