משחק מלוכלך: הקרבות לראשות ההסתדרות

מייל עובד חברת חשמל נחסם בשל תמיכה ביחימוביץ

עוד חודש לבחירות בהסתדרות והקרבות המלוכליכים מגיעים גם לאחד הועדים החזקים במשק , חשבון הדואר האלקטרוני של עובד בחברת חשמל לאחר שפרסם מייל תמיכה ביחימוביץ'